Vallaskolans 1:1 utökar, sprider sig, skapar möjligheter

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Nu startar vi att arbete utifrån konceptet 1:1 i ytterligare en klass på skolan.  Barnen har länge väntat på denna dag och glädjen, förväntningarna var på topp då vi gick igenom hur man skulle ta hand om sitt nya läromedel och vilka regler som de skulle hålla sig till. Barnen var mycket medvetna om hur de skulle ta hand om sitt läromedel och hur de skulle handskas med det och att det var viktigt att hjälpa till och påminna varandra. Efter genomgången så var det dags att få sin nya dator och det är klart att det var svårt att hålla sig men det var ingen som startade den innan alla hade hunnit packa upp den. Så kom de magiska …1, 2, 3 … och så trycker vi på startknappen. Alla gick igång samtidigt och rummet fylldes av ett gemensamt startljud från Macarna och en nyfikenhet, stora ögon men ändå en tolerans att invänta instruktioner och varandra. Nu fick en av barnen gå fram till tavlan och genom detta instruerades de andra igenom de grundläggande inställningarna, skapandet av sin egen identitet på datorn och slutligen några installationer av program och anslutning till skolans nät.  Efter detta gicks några grundläggande funktioner igenom och hur man kunde arbeta med sitt verktyg och alla var igång riktigt snabbt med att prova, trycka och personifiera sina läromedel, macar eller datorer vad man nu vill benämna det som. Nu var det dags för nästa grupp och i detta uppstod något intressant det var både svårt att få barnen att avsluta sitt arbete samt få dem att gå ut på sin rast och avbryta sitt lärande.

Arbete med att beskriva upplevelsen

Arbete med att beskriva upplevelsen

En intressant kommentar dagen efter då barnen arbetade med att beskriva sina upplevelser från dagen innan då de fick sina Macar var ”…nu har jag skrivit mer och bättre än vad jag gjort under hela läsåret…”, i detta uttryckte eleven en stor framgång och var mycket nöjd med sitt resultat under dagens arbete.

När fredagen var över så infann sig nästa upplevelse hos barnen, de skulle få börja att ta med sig sitt läromedel hem och lära känna det mer under helgen. Både en lättnad och glädje, en del hade oroat sig att de låg kvar i skolan under en natt, ”…tänk om min Mac försvinner…”  och andra såg verkligen fram emot att fortsätta med personifiering, lära sig mer, ställa in och använda den.

Utöver detta sprider sig skolans arbete kring 1:1 utanför skolans väggar. Allt från att man pysslar lite extra med sitt läromedel på hemmaplan både bland elever och lärare till att man kan se vilka möjligheter det skapar kring kreativitet och få till en bra gemensam plattform att stå på i andra skolor. Skolans arbete med 1:1 och användningen av Google Apps har fått ordentlig fart och modellen är både enkel att förstå och ett sätt att möta framtiden och tillgodose barnens möjligheter och kompetenser.  För några dagar sedan fick jag en fråga från en av eleverna om det var ok att ladda ner Xcode, intresset kring att programmera och skriva applikationer hade startat och i detta kan man ju bara glädjas åt denna kreativitet. Det finns oändliga möjligheter och nedan är ett annat exempel på en kombination av att använda sig av Google Translate och Xtranormal. I klippet har man använt sig av att skriva in svenska dialoger i Google translate och sedan fört över det översatta till dialogfönstret i Xtranormal och genom detta skapat en mycket komisk animerad filmsekvens.

Engelska & Svenska i 1:1 koncept & kreativa lösningar

Engelska med Xtranormal

Engelska med Xtranormal

I slutet av veckan kunde jag äntligen få till möjligheten att fortsätta att bli inspirerad av arbetet på skolan. Jag började med att besöka 5:orna som hade arbetat i Xtranormal, en enkel nättjänst för animerad film. Eleverna arbetade med att skriva dialoger till egna valda animationer och därefter tittade och lyssnade de på filmklippet och den skapade dialogen samt diskuterade med varandra och läraren om sitt arbete. Efter detta kunde filmen justeras och förbättras och bearbetas utifrån egna reflektioner och lärarens och klasskamraters feedback. Nedanför finns ett exempel på ett filmklipp som en elev arbetat fram. Detta är ett lätt och roligt sätt att arbeta med skrivprocessen i engelska och när jag frågade eleverna om vad de tyckte om att arbeta med engelska på det här sättet var de alla överens om att det var ett kul sätt och de hade lärt sig mycket, skriva och lyssna på det man skrivit för att höra om det låter rätt. Innan jag han lämna klassrummet hade jag hunnit se ett antal trevliga filmklipp och känslan var att eleverna var stolta över sitt arbete och att det växt med uppgiften.

Det slutade inte med besöket med engelska utan jag gick vidare till 3:orna som arbetade med svenska.

Grupparbete

Grupparbete

Här hände det mycket spännande och alla elever var djupt engagerade i sitt arbete och många hade hittat kreativa lösningar på att arbeta med texter, förfina texterna och användning av nätet för att ta reda på vad ord betyder. Några killar satt ute i hallen och stöttade varandra med sitt arbete och gav varandra idéer och diskuterade visade varandra. När jag kom förbi ville de gärna få med mig i diskussionen och visa sina texter som självklart hade förfinats med lite bilder som gav ytterligare liv till texten och även inspirerade till att utvidga texten. Vilken härlig kreativitet och vilka idéer som kommer upp av de sitter och arbetar med sina texter i ett digitalt format med sitt nya läromedel.

Jag fortsätter vidare och kommer fram till en elev som hade valt att hämta inspiration från en bok hon lyssnade på via Barnens bibliotek, detta skapar både möjlighet för att prova nya ord samt lyssna på böcker som man gillar, en toppen möjlighet som eleven jag pratade med gärna ville visa och var riktigt nöjd med. Det kan vara värt att ta med i detta att alla inte arbetade med Barnens bibliotek under denna lektion utan hon hade valt detta och det gick bra i ett klassrum fullt med skapande och kreativitet och engagerade elever som är svårt att åskådliggöra i denna

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek

text. Alla arbetade med något utifrån vad som passade dem och det var inte någon hög ljudnivå eller så utan bara full aktivitet och läraren hade möjlighet att vägleda och ge feedback samt hjälpa elever som behövde detta. Lektionen utgick utifrån elevinflytande och eleven valde metod och erbjöds med 1:1 att hitta kreativa lösningar på sin uppgift vilket i sig blev en bra individualisering som passar eleven.

Detta är endast några saker som hände under min rundvandring bland klasserna denna förmiddag men som en sammanfattning så fanns många kreativa lösningar på arbetssätt och redovisningsformer. Eleverna är fulla av aktivitet och hittar spännande lösningar och hjälper varandra, diskuterar och ger varandra tips och feedback. Lärarna har hittar nya roliga sätt att utmana med uppgifter och provar nya vägar med elevernas nya läromedel.  Det känns inspererande och eleverna fokuserar på lärande och växer med uppgifterna. Stoltheten över sina arbeten och uppgifter är synlig och det är kul att se hur arbetet med 1:1 växer och hur elever och lärare utforskar nya vägar till kunskap.

Innan jag avbröt för att ta emot ett besök möts jag av ytterligare ett inslag där eleverna arbetar med musik utanför biblioteket i en annan form än vad man kanske är van vid. Uppgiften och dialogen fanns via skolans Google Apps och musikläraren visar hur de kan använda sin nya mötesplats…

arbete med musik utanför biblioteket

arbete med musik utanför biblioteket

En toppenavslutning på en mycket händelserik vecka med många nya inslag och lärsituationer. Skolan är i full färd på sin nya resa och man fylls av energi när man går runt och ser allt som är på gång. Det känns som om vi är på god väg att också möta Skola 2011 med detta arbete. Skolan håller på att oformas till en global skola i framtiden…

%d bloggare gillar detta: