Samtal med resande klasskompis

Nu har en klass på skolan fått till ett samtal med en klasskompis som för tillfället befinner sig i Brasilien. Kompisen kommer vara där ett tag men möjligheten att prata och se varandra möjliggörs på ett enkelt sätt genom Skype.

Möjlighet att hålla kontakt, byta erfarenheter och öka den globala medvetenheten

Igår kliver jag in i klassen och de har ett spännande och givande samtal där de utbyter erfarenheter, får svar på frågor. Barnen i klassrummet får även en möjlighet att utforska Brasilien och får ett smakprov på hur det fungerar på en annan plats världen, hur det skiljer sig och vad som är lika.

Det skall bli spännande att följa denna resa och utbytet barnen får av denna möjlighet.

Vi fortsätter så länge vår resa på skolan mot en global framtid…

Använda nätresurser

Todays Meet Vallaskolan

Todays Meet Vallaskolan

En mycket spännande process fortsätter att växa på skolan, där ytterligare en inriktningen är att använda sig av fler möjligheter i nätresurser. I torsdags arrangerade skolan tillsammans med Pedagogiskt Centrum en inspirationsföreläsning med http://sandrawissting.se. Detta för att ge ytterligare idéer och inspiration kring nätresurser och vilka möjligheter som finns men också en möjlighet diskutera och utbyta erfarenheter med fler som arbetar eller är på gång att starta 1:1 arbete. Vad jag förstår missade jag något riktigt kul och har fått berättat för mig att det var en mycket givande tillställning som gav energi, tankar, idéer och inspiration.

Todays meet som använts i samband med denna eftermiddag skulle också enkelt kunna användas i samband med en diskussionsfråga i klassen, klassråd eller i någon form av möte eller samarbete. Ett enkelt och snabbt verktyg där man kan skriva in sitt inlägg, åsikt eller tanke i ett skapat rum som vi delar. En nätresurs som snabbt tilltalade arbetsmetoder och önskemål är att arbeta med Wikis. Redan dagen efter påbörjades arbetet med att skapa några Wikis.

Wikis Vallaskolan

Wikis Vallaskolan

Det är en spännande nätresurs som erbjuder möjligheter och nya arbetssätt för för en klass eller grupp som samarbetar kring ett område. I detta kan man arbeta med olika uppgifter som man delar ut i sin wiki, man kan samla ett arbetsområde och låta barnen bygga upp innehållet i wikin utifrån en fråga, ämne eller ett tema. Det finns olika möjligheter i att göra denna wiki bara för klassen och för inbjudna medlemmar men man har också möjlighet att visa upp sitt arbete för hela världen. Genom detta stimulerar vi skrivprocessen, kreativitet och samarbete och vi använder oss av nätresurser och möjligheter i barnens nya läromedel.

Det finns olika varianter som man som skola och klass kan ansluta sig till. Det finns enkla som man kommer igång snabbt med till riktigt avancerade varianter där möjligheterna till grupper och delningar är stora. Bilden visar två olika nätresurser Wikispaces och PB Works,  gemensamt för dessa är att de erbjuds gratis till utbildningsverksamhet.

När vi arbetar med dessa nätresurser utvidgas också vårt arbete med lokala pedagogiska planeringar, vi skulle helt enkelt kunna länka från vår gemensamma yta i Google Apps till en skapad Wiki plats för
klassen och i denna bygga upp en lokal pedagogisk planering, kanske blir det extra dynamiskt i större ämnesövergripande arbeten som också berör hela skolan så som skolans GrönFlagg arbete.

Skype i klassrummet

Skype i klassrummet

En annan nätresurs och möjlighet är att använda sig av Skype i klassrummet och utbyte och i mötet med andra klasser runt om i Sverige och i världen. Redan idag använder barn på skolan Skype då de samarbetar med kompisar kring läxor och ytterligare en möjlighet är att också följa ett arbete tillsammans med en annan klass i Sverige eller världen, utbyta erfarenheter, tankar eller samarbeta och mötas via Skype.

Vi fortsätter vår resa med att möta en global framtid och följ gärna det fortsatta arbete…

Twitter #Vallaskolan

Twitter #Vallaskolan

Biologi och samarbete

Under veckan när barnen skulle öva på kroppsdelar använde sig läraren av möjligheten att barnen kunde utforska kroppen med sina nya läromedel. Det finns massor av olika verktyg på nätet för detta ändamål. En variant som skulle kunna användas är Google body men för att träna vad saker heter och på svenska så använde de sig av Webbmagisterns verktyg i naturkunskap och där arbetade de med matspjälkningssystemet och skelettet. När jag kom in i klassrummet var det full aktivitet och barnen arbetade med att utmana varandra om vad olika delar heter och det var ingen som satt sysslolös, diskussioner med varandra och prova om på nytt och även forska vidare hur man kan ta reda på mer. Samtidigt var alla hjälpsamma och många ville både visa läraren, klasskompisar och även mig när jag kom in vad man kunde göra och även hur de lyckats när de testat sig själva. När de hade provat en stund var det även populärt att se om det stämde med dockorna som även fanns i klassrummet, riktigt kul att de av automatik kollar olika informationskällor och jämför dessa med varandra.

Webbmagistern Biologi

Webbmagistern Biologi

En annan sak som blivit allt mer tydlig med att tiden går är hur barnen mer och mer sammarbetar kring olika övningar i skolan och även då det gäller läxor de får med sig hem.  De ser möjligheten att nätverka med hjälp av sitt läromedel. När jag gick runt på skolan under en eftermiddag sitter några barn som går på fritids och pratar kring sin läxa tillsammans med några klasskamrater som redan är hemma genom Skype, de har verkligen hittat möjligheter att nätverka med varandra och samtidigt hjälpa varandra på ett naturligt sätt.

Skype

Skype

Det är en glädje att se allt spännande som händer på skolan och det känns verkligen att vi är på väg i vår resa…

%d bloggare gillar detta: