Många lärorika processer på gång

1:1 i Bibliotek

1:1 i Bibliotek

Tiden går fort och ännu fortare kanske på grund av det roliga och intensiva arbetet under den första tiden denna termin med LGR 11, Lokal pedagogisk planering, Vallaskolans fortsatta resa mot en global framtid och allt annat som bidrar till att skolan utvecklas. Detta innebär att vi nu har många innehållsrika och lärorika processer på gång som vi också har kommit en bit in i.

Det finns också många sätt att koppla ihop dessa olika processer och vi har stor glädje och nytta av skolans digitala mötesplats i Google Apps. Jag kan se att det hade blivit svårt utan detta verktyg och gemensamma plats, den skapar struktur, möjlighet att dela med sig och plats att sprida information och samarbete i.

Det har under en tid börjat växa fram olika sätt att arbeta tillsammans med elever och föräldrar. Man har prövat, utvärderat, letat efter nytt och funderat över hur man får till flexibiliteten och dynamiken samt en enkelhet. Det som har blivit en möjlighet är att skapa olika projektplatser (wikis i skolans Google Apps) och bloggar. Vi har under en tid utforskat och prövat oss fram med skolans Google Apps och redan från starten såg vi många möjligheter. Redan under våren påbörjades arbetet genom att dela dokument med eleverna och lägga upp eleverna som användare. Nu prövar några ytterligare möjligheterna med att koppla ihop arbetet och lärandet tillsammans med elever och föräldrar i form av projektplatser som blir en yta där elever kan dela med sig, samarbeta och visa sina förmågor och utveckling tillsammans med sin lärare. Det blir också en bra plats att delge information och lägga upp uppgifter i. Det är lite pyssel att få igång det men efter ett tag när man har lärt sig vad man hittar och hur man förändrar utseende och rubriker så är möjligheterna stora.

Projektplatser och bloggar

Projektplatser och bloggar

Ett annat arbete som också tar form är hur vi kan delge information (veckobrev). Nu prövar några bloggen och ser om detta kan vara ett alternativ. En bra funktion i detta är att man kan prenumerera på inlägg och får därmed en notifiering i sin e-post när ett nytt inlägg finns. I framtiden kanske även eleverna är en del i att skapa bloggen, och skriver om vad som hänt under veckan och kommer hända.

Kreativiteten i att använda dessa platser och att använda sig av molnet i samarbete ger oss förutsättningar och möjligheter i undervisningen, kommunikation och även i skolans utvecklingsarbete och koppling till LGR 11 och lokal pedagogisk planering. Förutom detta ger vi även alla elever möjligheter att visa sitt lärande på olika sätt och även utveckla detta i förhållande till framtidskompetenser och förmågorna i LGR 11.

En av de processer som vi haft många intressanta och givande pedagogiska diskussioner kring är om hur vi arbetar med lokala pedagogiska planeringar och hur LGR 11 och förmågorna i ämnena blir synliga. Hur undervisning och bedömning hänger i ihop i förhållande till förmågorna i ämnet  och kopplingen till det centrala innehållet. En modell som växt fram som stöd i arbetet med lokal pedagogisk planering (LPP) och även senare i bedömningsarbetet är matriser över förmågor och centralt innehåll. När vi nu utgår från matriserna då vi gör vår LPP kommer vi i alla lägen behöva se till att få med förmågorna. Det blir också ett verktyg i att se vad eleverna individuellt och på gruppnivå har utvecklat.

Lokala pedagogisk planering & Matriser

Lokala pedagogisk planering & Matriser

Utöver detta har vi ytterligare en dimension att vi fördjupat oss i de två första delarna i läroplanen en längre tid och tankarna från detta arbete kommer genomsyra undervisning och skolans övergripande arbete. Det blir en fortsatt lärorik resa och jag känner att vi är på väg och att vi tagit några ordentliga kliv framåt, vi skall tillsammans pröva och vara kreativa. Det blir intressant och spännande att få vara med och se hur vi väver ihop arbetet kring LGR 11, LPP och även vår resa mot en global framtid men även skolans trygghetsarbete,  miljöarbete genom Grön Flagg och ett tydligt fokus på högre måluppfyllelse. Det som är säkert idag är att vi behöver ge detta arbete tid och ytor att utvecklas i. Vi kommer  fortsätta att befinna oss i dessa processer en tid framöver och viktigt är att vi tillåter oss att befinna sig i detta och att vi har tålamod och inte går in i eller förväntar oss klara lösningar, vi behöver äga våra svar och metoder tillsammans med barn och föräldrar.

Experimentera med iPad

Experimentera med iPad

En annan rolig del nu under hösten är att vi fortsätter att utöka vår satsning på 1:1. Jag har under veckan haft glädjen att presentera vår fortsättning av arbetet för våra nya 3:or  och föräldrar detta läsår. Redan under våren var intresset stort och många barn frågade om vi kommer fortsätta. Nu väntar vi tillsammans på dagen då vi skall gå igenom hur man tar hand om sin dator och vad man får och inte får göra. Vi fortsätter också att utveckla arbetet och hittar bara fler och fler användningsområden både kring vårt 1:1 arbete skolan och iPad arbete i förskoleklass och nu även som ett allt vanligare inslag i hela skolan. Viktigt i vårt arbete är också att vi kopplar det till LGR 11.

Nu fortsätter vi tillsammans med Vallaskolans resa mot en global framtid och en ny läroplan

Kreativt skapande med skolans läromedel

Veckan börjar med en ordentlig skopa av inspiration och beundran för barnens kreativitet med sina nya läromedel. Jag hade glädjen att sitta en stund och få en ordentlig genomgång av ett spel som en av skolans elever hade gjort i Java kod. Samma elev hade för ett tag sedan skickat en fråga till mig om det var ok att ladda ner Xcode och använda det med skolans läromedel. Eleven ville ha möjlighet att göra program/spel och det är klart att man skall få utveckla det om man vill. Resultatet av detta är att eleven fortsätter att utforska Xcode men har nu gjort ett spel i Java. En fråga som dyker upp för oss är hur mäter vi detta i skolan, det är klart att det skett ett lärande i denna process, hur synliggör vi lärandet som skett.

Efter denna genomgång hade vi också en kort diskussion kring innehållet i spelet och vad detta innebär och även i detta sker ett lärande och tankar kring hur man bygger upp ett spel och vilken målgruppen är. Under eftermiddagen visar eleven upp  sitt spel, hur han hade gjort och vad det gick ut på tillsammans med sin klass och lärare. Intresset spred sig bland eleverna på skolan och flera var nyfikna på spelet och hur man gjorde.

Jag kan inte låta bli att tänka om man hade haft samma möjligheter. Ett kreativt läromedel som gav mig möjligheter att skapa.

Förutom denna inledning på veckan som verkligen visar på möjligheter och en enorm kreativitet hos barnen så fortsätter arbetet med skolans digitala mötesplattform att växa och utvecklas i det dagliga arbetet.En upplevelse som infinner sig är att

det är enkelt att dela och det vi har gemensamt är alltid tillgängligt vart vi än befinner oss.

LPP & Dokument Vallaskolan

LPP & Dokument Vallaskolan

Dokument som vi delar utvecklas också med tiden och växer med processen och det går snabbt och enkelt att göra fler delaktiga i ett gemensamt dokument. Vi fortsätter också försiktigt att pröva oss fram kring att använda plattformen kring lokal pedagogisk planering. Genom att ha en gemensam lokal pedagogisk planering i en digital platform som vi formar själva kan vi dela och ta del av,

skapa möjlighet till utbyte och diskussion på ett flexibelt sätt.

Jag avslutar med en film som togs i samband med att skolans femmor arbetade med Storybird och hade en presentation av sina arbeten i klassen. En utmärkt nätresurs för att skapa berättelser och inspirera till skrivande samt samarbete.

 

Vallaskolan fortsätter sin spännande resa mot en global framtid, utveckla användandet av nätresurser  och dess möjligheter samt möjliggöra kreativ utveckling.

Vallaskolans 1:1 utökar, sprider sig, skapar möjligheter

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Nu startar vi att arbete utifrån konceptet 1:1 i ytterligare en klass på skolan.  Barnen har länge väntat på denna dag och glädjen, förväntningarna var på topp då vi gick igenom hur man skulle ta hand om sitt nya läromedel och vilka regler som de skulle hålla sig till. Barnen var mycket medvetna om hur de skulle ta hand om sitt läromedel och hur de skulle handskas med det och att det var viktigt att hjälpa till och påminna varandra. Efter genomgången så var det dags att få sin nya dator och det är klart att det var svårt att hålla sig men det var ingen som startade den innan alla hade hunnit packa upp den. Så kom de magiska …1, 2, 3 … och så trycker vi på startknappen. Alla gick igång samtidigt och rummet fylldes av ett gemensamt startljud från Macarna och en nyfikenhet, stora ögon men ändå en tolerans att invänta instruktioner och varandra. Nu fick en av barnen gå fram till tavlan och genom detta instruerades de andra igenom de grundläggande inställningarna, skapandet av sin egen identitet på datorn och slutligen några installationer av program och anslutning till skolans nät.  Efter detta gicks några grundläggande funktioner igenom och hur man kunde arbeta med sitt verktyg och alla var igång riktigt snabbt med att prova, trycka och personifiera sina läromedel, macar eller datorer vad man nu vill benämna det som. Nu var det dags för nästa grupp och i detta uppstod något intressant det var både svårt att få barnen att avsluta sitt arbete samt få dem att gå ut på sin rast och avbryta sitt lärande.

Arbete med att beskriva upplevelsen

Arbete med att beskriva upplevelsen

En intressant kommentar dagen efter då barnen arbetade med att beskriva sina upplevelser från dagen innan då de fick sina Macar var ”…nu har jag skrivit mer och bättre än vad jag gjort under hela läsåret…”, i detta uttryckte eleven en stor framgång och var mycket nöjd med sitt resultat under dagens arbete.

När fredagen var över så infann sig nästa upplevelse hos barnen, de skulle få börja att ta med sig sitt läromedel hem och lära känna det mer under helgen. Både en lättnad och glädje, en del hade oroat sig att de låg kvar i skolan under en natt, ”…tänk om min Mac försvinner…”  och andra såg verkligen fram emot att fortsätta med personifiering, lära sig mer, ställa in och använda den.

Utöver detta sprider sig skolans arbete kring 1:1 utanför skolans väggar. Allt från att man pysslar lite extra med sitt läromedel på hemmaplan både bland elever och lärare till att man kan se vilka möjligheter det skapar kring kreativitet och få till en bra gemensam plattform att stå på i andra skolor. Skolans arbete med 1:1 och användningen av Google Apps har fått ordentlig fart och modellen är både enkel att förstå och ett sätt att möta framtiden och tillgodose barnens möjligheter och kompetenser.  För några dagar sedan fick jag en fråga från en av eleverna om det var ok att ladda ner Xcode, intresset kring att programmera och skriva applikationer hade startat och i detta kan man ju bara glädjas åt denna kreativitet. Det finns oändliga möjligheter och nedan är ett annat exempel på en kombination av att använda sig av Google Translate och Xtranormal. I klippet har man använt sig av att skriva in svenska dialoger i Google translate och sedan fört över det översatta till dialogfönstret i Xtranormal och genom detta skapat en mycket komisk animerad filmsekvens.

En kreativ utveckling

Vallaskolans förskoleklass Blogg

Vallaskolans förskoleklass Blogg

Nu börjar det hända riktigt mycket på skolan som både berör skolans 1:1 arbete och förskoleklassens projekt kring iPad. Det började med en reflekterande och innehållsrik blogg kring iPad och hur arbetet går framåt i Vallaskolans förskoleklass, fördelar och utvecklingsområden och hur den används i verksamheten och vad det finns för önskemål för framtida Appar. Känner att man blir riktigt inspirerad  när man läser artikeln och om gruppens arbete och vilken effekt det har på lärandet och diskussioner och reflektioner som uppstår. Läs gärna mer genom att besöka bloggen.

Efter detta uppstår nästa spännande och kreativa utveckling då jag kommer  till skolan och är ute bland klasserna under förmiddagen. Det har under tiden jag var på min TänkOM utbildning startat ett provande och experimenterande med olika resurser på nätet i klasserna som arbetar 1:1. Klasserna provar allt från Typewith.me fí skrivandet till Xtranormal för att skapa animerade filmsekvenser i Engelskan. Det var riktigt kul att höra om vad som hänt då lärarna kom tillbaka från lärspridarutbildningen och hur de tänkte kring användandet av de nya läromedelena som barnen har och hur de kunde använda nätresurser för att skapa lärsituationer.  Förutom detta finns det även  tankar kring klassbloggar och diksussionsforum för eleverna.

Wordled - arbete år 3

Wordled - arbete år 3

Samtidigt växer också ett stort intresse hos lärare runt klasserna som ser möjligheter att samverka och bygga upp verktyg för spännande arbete i molnet och öppna upp möjligheter för att föra dialog och utbyte mellan eleverna och elev – lärare. I detta arbete bygger skolans musiklärare upp en gemensam mötesplats i skolans Google App där eleverna kan diskutera musik och även arbeta tillsammans med musikläraren.  Riktigt kul och inspirerande att se hur detta växer även utanför klassrummet. Det uppstår ett moment där lärarna bygger upp lokala pedagogiska planeringar där de samtidigt för en dialog med eleverna och dessa byggs i samma platform som vi bygger skolans övergripande lokala pedagogiska planering men med utifrån egen utformning men med utgångspunkt från skolans övergripande resonemang. Nästa steg  i detta arbete blir att länka från skolans LPP till lärarens eget dialogforum… vilken utveckling.

Vallaskolan Musik App

Vallaskolan Musik App

Dagen avslutas med spännande reflektioner tillsammans med lärarna som arbetar 1:1 och arbetar runt klasserna som arbetar 1:1, tankar som har vaknat hos lärarna är att detta är mycket mer än att eleverna har egna datorer, det handlar om kunskapssyn och möjligheter för eleverna och dem själva.  Det är mycket spännande som pågår både i klassrummet och i de pedagogiska reflektioner.

Arbeta i molnet

Vilken härlig känsla när vi samarbetar i molnet och vi inser hur pass enkelt och tillgängligt det är.

Nu har vi på allvar startat arbetet med att samarbeta i dokument i Google docs. I detta arbete blir vi alla delaktiga och ägare av mer övergripande dokument som annars återkommer några gånger om året. Även samarbete kring veckobrev, omdömen och planeringar blir möjligt och lätt tillgängligt. I arbete med övergripande planering kan flera vara delaktiga och delningen fungerar utan krångel och realtidsuppdateringen är toppen.

Det uppenbarar sig ganska snabbt hur pass enkelt det är och vilka vinster vi kan göra med att samarbeta i molnet. Det blir också ganska tydligt att man inte längre behöver någon form av lokal lagringsyta. När vi använder molnet blir arbetet och dokument tillgängliga vart vi än befinner oss, det ända man behöver är en internetuppkoppling och en webbläsare.

%d bloggare gillar detta: