Hittar möjligheter med hjälp av 1:1

Samarbete och diskussion

Samarbete och diskussion

I trean arbetade det med bronsåldern och det blev ganska naturligt att de de valde sitt nya läromedel som verktyg i detta arbete. I arbetet hittade barnen och läraren många möjligheter att använda verktyget, redovisningsformer, bilder och som diskussionsunderlag och söka information och lära sig nya saker. Det uppstod också många möjligheter till att hjälpa varandra och samarbeta kring det man lärt sig och material man hittat.

En annan elev tog tillfället i akt inför rasten att visa sina kamrater vart han skulle resa med hjälp av Google Earth, ”de var många länder som man passerade igenom och det är där vi skall bo, oh vad häftigt här är en bild på platsen” , det uppstod ganska snabbt också en diskussion kring vilka länder som eleven skulle passera igenom och vad de hette. Vilken möjlighet att visa sina kamrater vart man har varit eller vart man skall åka och koppla detta till någon form av diskussion kring SO.

En resa med Google Earth

En resa med Google Earth

I slutet av barnens dag hade de också hittat möjligheter i att använda sitt läromedel medan de väntade på skolbussen i skolans Entré. De tog tillfället i akt att använda den för att kommunicera med kompisar som inte var på plats och även vara kreativa med olika verktyg.

 

Väntar på skolbussen

Väntar på skolbussen

Historia i 1:1 koncept

Under veckan har barnen snabbt kommit igång med sitt skolarbete. Under ett besök i en av klasserna som arbetar 1:1 blev jag riktigt inspirerad hur barnen arbetade med området Vikingatiden och hur de använde sig av sina datorer för att lära sig och söka information och berätta för varandra vad de lärt sig och hittat. En elev ville gärna visa mig en film om runskrifter som hon hade hittat på Youtube och det syntes att hon var riktigt nöjd med sitt fynd och insatt i filmens innehåll. En annan elev var i full färd att beskriva för en kamrat kring hans tankar om Vikingatiden och var han hade hittat det. Arbetat var som sagt i full gång och det sprudlade av energi och glädje och insikt i hur de kan använda sina nya läromedel.

Historia

Historia Vikingatiden med 1:1

Skall bli intressant och se hur detta arbete fortsätter men en sak var säkert engagemanget var på topp, samarbete åt alla håll och kanter. Möjligheterna till inspiration och lärande och individuella val utifrån intresse och vägledning var på topp.

%d bloggare gillar detta: