Lärande på riktigt

I allt vårt arbete med vår nya läroplan och hur vi tillsammans omsätter den i vår verksamhet ser vi att det är viktigt att det vi gör blir på riktigt och att de uppgifter och det vi gör i skolan har en relevans och koppling för vad våra elever möter i sin vardag och vad de kommer möta när de lämnar skolan. Det är viktigt att vi i detta arbete har uppgifter som är på riktigt och utvecklar elevernas framtidskompetenser som samarbete, kreativitet, global medvetenhet och hur de gör genomtänkta val i detta utifrån värderingar och förmågan att nätverka och omsätta sitt lärande i en föränderlig framtid.

Det är mycket spännande arbete vi är inne i nu och vi har under en tid också haft möjligheten att diskutera, få ta del av givande föreläsningar och nätverkande där vi får nya intryck som både ger oss fler tankar men även stärker oss i vårt arbete och hur vi tänker. Vi kan se att vi har stor möjligheter med vår satsning på moderna läroverktyg, vi kan göra uppgifter som blir på riktigt, vi kan få till ett utbyte utanför skolan och vi kan hitta metoder hur vi kan arbeta med bedömning för lärande med våra verktyg. Vi kan också se att vår resa mot en global framtid har utvecklats och att det blir allt viktigare att diskutera pedagogik tillsammans och vad vi gör och hur vi gör, att lära av varandra i en lärande organisation.

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande

Föreläsningen av Christian Lundahl och vidare diskussioner och arbete efter denna ger många tankar kring bedömning och hur vi kan hitta ett stöd i hur vi vill arbeta. I detta lyfts uppgifter som är på riktigt, att bedöma utifrån att stödja lärandet och utveckla förmågorna, sikta framåt och använda sig av verktyg och koppling till samhället som skolan befinner sig i. Det är också viktigt att vi  nätverkar och delar med oss, att eleverna blir delaktiga i sitt lärande och målen.

I utbyte med andra skolor diskuteras också hur man i större utsträckning kan ha ett samarbete kring bedömningsarbete och vid sista träffen fick jag möjligheten att ta del av en grupps tankar att skapa en uppgift tillsammans som de sedan skulle diskutera kring vid nästa tillfälle de träffades. Att lära av varandra och nätverka kring bedömning, skapa uppgifter blir också allt lättare med möjligheterna av teknik och att vi delar tillsammans via nätet.

Efter en tid med vår framtidsresa kan vi se flera exempel på kreativa uppgifter och fler möjligheter att visa sitt lärande med stöd av nya möjligheter och arbetsformer som är en följd av nya läroverktyg. Flera uppgifter tendera också till ett ämnesövergripande arbete där vi får med flera ämnen och delar ur de centrala innehållen och den huvudsakliga utgångspunkten har varit de övergripande förmågorna.

Göra hus i Google Sketchup

Göra hus i Google Sketchup

Det är riktigt kul att följa alla kreativa idéer och hur uppgifterna också blir kopplade till något riktigt för eleverna och att de kan se sambanden mellan det de gör i skolan och sin egen framtid.

Ett exempel på detta är hur några av våra elever nu arbetar med att skapa ett hus på papper. I detta arbetar de med hur man ritar en ritning (teknik), skala och mått (matematik) och sedan blir uppgiften att överföra denna ritning i Google Sketchup  och med detta få en 3D bild av sitt ritade hus. Det blir en visuell bild de kan laborera med och förändra och sedan utifrån den lärdomen korrigera. Förutom matematik och teknik så får vi även in flera delar från det centrala innehållet i bild i detta arbete. Slutligen så är idéen att omsätta dessa tankar, ritningar i praktiken och även koppla till några ytterligare ämnen men detta får jag återkomma till i ett senare inlägg. Det som är intressant i detta är hur vi använder alla möjligheter  för att stimulera lärandet på flera plan. Vill ni ha fler detaljer och uppgiftens konstruktion så kan ni kontakta @krickelinton via twitter.

Ett annat exempel är hur en klass arbetar med elevtwitter, i detta så arbetar de med ord, begrepp, att formulera meningar och

Twittrande elever - en uppgift på riktigt

Twittrande elever – en uppgift på riktigt

frågeställningar i samarbete med en riktigt mottagare. De öppnar upp klassrummet och har ett samspel och lärande tillsammans i ett större nätverk av människor i sin vardag.

Ni kan följa klassen på twitter som heter @vallas05or.

Det är ett spännande arbete som startat och eleverna har en klok tanke med vad de ska använda möjligheten till. Att ställa frågor och få hjälp med kluriga problem, berätta om vad de gör i klassrummet, få kontakt med andra klasser i Sverige . Kanske också få något spännande uppdrag att lösa…

Läs gärna mer om arbetet, klassens och lärarens resa på bloggen Mitt digitala klassrum

…vi ska skriva till folk och de kan skriva till oss. Vi ska fråga folk om de vet saker som vi undrar. Eller om nån hittat nåt…

Några elever har också fått kontakt med en klass i en annan kommun och använder detta som ett verktyg för att formulera olika typer av texter och skriva brev till varandra, berätta om hur skolan är och vad de gör och få ta del av vad en annan klass i en annan kommun gör och vad som händer i den skolan. I detta arbete blir det en tydlig motivation, ett lärande på riktigt, kring läs och skrivandet och eleverna får även ta del av en annan skolas vardag och berätta om sin egen.

Skriva med ipad

Skriva med ipad

På fritids för de äldre barnen på skolan har man också skapat en blogg där barnen får skriva om sina intressen och olika aktiviteter på fritids, allt från vad som är intressant just nu och tips och idéer om roliga Appar, vilken musik som de lyssnar på just nu. En blogg som skrivs av barnen på fritids. I detta sker ett lärande på flera olika sätt, diskussion tillsammans med fritidspedagogerna och barnen känner att de får dela med sig till alla som vill ta del av vad som händer på fritids…

Fritidsblogg

Fritidsblogg

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

En lärande organisation med 1:1

Efter en tid med arbete 1:1, iPad och andra verktyg i skolan och ett intensivt arbete med implementering av nya läroplanen och all kreativ verksamhet som pågår på skolan så behöver vi synliggöra vår resa och vårt lärande för varandra och barnen. Under våren har vi haft några nätverksmöten som haft olika innehåll för att delge varandra och lära av varandra. Vid det sista nätverksmötet arrangerade lärspridare på skolan ett Teachmeet där det fanns möjlighet att ta del av olika delar i skolans utvecklingsarbete med allt från pedagogiskt arbete med iPad, lärandemiljöer i Google Apps, interaktiva tavlor och praktiskt arbete med iWork. Det blev ett riktigt inspirerande tillfälle och vi skapade en möjlighet att lära av varandra, en lärande organisation. Tillfället var uppskattat och vi ser att detta kommer återkomma under kommande år så att vi alla känner att vi kan få ge och få och inspirera och bli inspirerade. Vi är inne i en lärorik och spännande resa mot en global framtid, vi behöver i detta också lära av varandra och synliggöra vår resa tillsammans.

teachmeet vallaskolan

teachmeet vallaskolan

Redan som utgångsläge när vi startarde vår resa så hade vi börjat använda Google Apps som digital platform och en yta där vi delade med oss av våra erfarenheter och information och en möjlig samarbetsyta. Denna plattform blir allt viktigare och växer organiskt och är en viktig del i att sprida information och synliggöra vad vi gör det dagliga arbetet och även mer långsiktiga arbeta med systematiska kvalitetsarbetet, lokala pedagogiska planeringar och planering inför vad som ska tas upp i nätverksmöten och vad vi vill dela med oss, en plats med många möjligheter.

Sedan en tid tillbaka har aktiviteten och möjligheten i denna plattform mer frekvent använts tillsammans med eleverna och det har skapats klasssidor med information, planering och uppgifter som läggs upp och som sedan bearbetas och redovisas på elevernas egna sidor/portfolier. Lärandet blir synliggjort på ett nytt sätt och det är möjligt att arbeta effektivt med den formativa feedbacken/återkopplingen och eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Nyligen har vi också lyckats få igång Teachers Dashboard som möjliggör att följa flödet för hela sin klass olika dokument, bilder och elevernas sidor (portfolier) och de uppgifter de arbetar med och hur de samarbetar med varandra. Ett spännande arbete som några provar och som precis har startat och där vi kan se att det finns många möjligheter.

teachers dashboard vallaskolan

teachers dashboard vallaskolan

För att undersöka och utvärdera vart vår resa tar oss har vi även denna termin också fått möjligheten att delta i TänkOM kvalitet. I detta arbete deltar vi en undersökning för att utvärdera vad vår satsning givit för resultat  och hur undervisningen och pedagogik har utvecklats med våra nya verktyg, vad vi behöver utveckla vidare. Det skall bli intressant att se vad undersökningen visar.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Vallaskolans 1:1 utökar, sprider sig, skapar möjligheter

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Nu startar vi att arbete utifrån konceptet 1:1 i ytterligare en klass på skolan.  Barnen har länge väntat på denna dag och glädjen, förväntningarna var på topp då vi gick igenom hur man skulle ta hand om sitt nya läromedel och vilka regler som de skulle hålla sig till. Barnen var mycket medvetna om hur de skulle ta hand om sitt läromedel och hur de skulle handskas med det och att det var viktigt att hjälpa till och påminna varandra. Efter genomgången så var det dags att få sin nya dator och det är klart att det var svårt att hålla sig men det var ingen som startade den innan alla hade hunnit packa upp den. Så kom de magiska …1, 2, 3 … och så trycker vi på startknappen. Alla gick igång samtidigt och rummet fylldes av ett gemensamt startljud från Macarna och en nyfikenhet, stora ögon men ändå en tolerans att invänta instruktioner och varandra. Nu fick en av barnen gå fram till tavlan och genom detta instruerades de andra igenom de grundläggande inställningarna, skapandet av sin egen identitet på datorn och slutligen några installationer av program och anslutning till skolans nät.  Efter detta gicks några grundläggande funktioner igenom och hur man kunde arbeta med sitt verktyg och alla var igång riktigt snabbt med att prova, trycka och personifiera sina läromedel, macar eller datorer vad man nu vill benämna det som. Nu var det dags för nästa grupp och i detta uppstod något intressant det var både svårt att få barnen att avsluta sitt arbete samt få dem att gå ut på sin rast och avbryta sitt lärande.

Arbete med att beskriva upplevelsen

Arbete med att beskriva upplevelsen

En intressant kommentar dagen efter då barnen arbetade med att beskriva sina upplevelser från dagen innan då de fick sina Macar var ”…nu har jag skrivit mer och bättre än vad jag gjort under hela läsåret…”, i detta uttryckte eleven en stor framgång och var mycket nöjd med sitt resultat under dagens arbete.

När fredagen var över så infann sig nästa upplevelse hos barnen, de skulle få börja att ta med sig sitt läromedel hem och lära känna det mer under helgen. Både en lättnad och glädje, en del hade oroat sig att de låg kvar i skolan under en natt, ”…tänk om min Mac försvinner…”  och andra såg verkligen fram emot att fortsätta med personifiering, lära sig mer, ställa in och använda den.

Utöver detta sprider sig skolans arbete kring 1:1 utanför skolans väggar. Allt från att man pysslar lite extra med sitt läromedel på hemmaplan både bland elever och lärare till att man kan se vilka möjligheter det skapar kring kreativitet och få till en bra gemensam plattform att stå på i andra skolor. Skolans arbete med 1:1 och användningen av Google Apps har fått ordentlig fart och modellen är både enkel att förstå och ett sätt att möta framtiden och tillgodose barnens möjligheter och kompetenser.  För några dagar sedan fick jag en fråga från en av eleverna om det var ok att ladda ner Xcode, intresset kring att programmera och skriva applikationer hade startat och i detta kan man ju bara glädjas åt denna kreativitet. Det finns oändliga möjligheter och nedan är ett annat exempel på en kombination av att använda sig av Google Translate och Xtranormal. I klippet har man använt sig av att skriva in svenska dialoger i Google translate och sedan fört över det översatta till dialogfönstret i Xtranormal och genom detta skapat en mycket komisk animerad filmsekvens.

Lokal pedagogisk planering

Nu har vi dragit igång arbetet med lokal pedagogisk planering via Google ordentligt. Inledningsvis har detta arbete pågått i mindre skala men funnits tillgängligt för alla. Nu passar vi på att att starta upp det nya året och i samband med arbetet med den nya läroplanen, skolans lokala pedagogiska planering som i grunden är uppbyggd i Google sites och kommer att växa inom respektive ämne allt eftersom områden arbetas igenom.

Det var en mycket lärorik och intensiv första utbildningsdag på året. Det blev många intressanta diskussioner kring verktyget och hur man kunde tänka när man bygger sin lokala pedagogiska planering och hur detta kunde kopplas till bedömning. Många diskussioner kring ämnesövergripande tankar och att dela upp terminen i områden för att kunna göra en bättre formativ bedömning.

En spontan kommentar kring att skolans lokala pedagogiska planering byggs upp i Google sites var att det verkade enkelt, lätt tillgängligt, vi kan väl dela detta med föräldrar och elever.

Presentationen här under visar endast en del och omfattar inte diskussionerna som var under dagen.

Vallaskolans lokala pedagogiska planering presentation

Vallaskolans lokala pedagogiska planering presentation

Genom att bygga vår LPP kan vi också göra material lätt tillgängligt, som kursplaner, läroplan och våra lokala målböcker, allt kan man komma åt och arbeta med då man gör sin LPP. Det går också att samarbeta och ta del av kommentarer och tankar samt kommentera.

Det kommer att bli spännande att följa hur sidan växer och byggs upp med innehåll under terminen och fortsättningsvis framöver. Det blir också intressant och se om verktyget håller och om det blir så pass dynamiskt som vi tänker.

Arbeta i molnet

Vilken härlig känsla när vi samarbetar i molnet och vi inser hur pass enkelt och tillgängligt det är.

Nu har vi på allvar startat arbetet med att samarbeta i dokument i Google docs. I detta arbete blir vi alla delaktiga och ägare av mer övergripande dokument som annars återkommer några gånger om året. Även samarbete kring veckobrev, omdömen och planeringar blir möjligt och lätt tillgängligt. I arbete med övergripande planering kan flera vara delaktiga och delningen fungerar utan krångel och realtidsuppdateringen är toppen.

Det uppenbarar sig ganska snabbt hur pass enkelt det är och vilka vinster vi kan göra med att samarbeta i molnet. Det blir också ganska tydligt att man inte längre behöver någon form av lokal lagringsyta. När vi använder molnet blir arbetet och dokument tillgängliga vart vi än befinner oss, det ända man behöver är en internetuppkoppling och en webbläsare.

Lokal pedagogisk planering med Google sites

Framtida behov av flexibilitet och tillgängliga verktyg i det pedagogiska arbetet och behovet att samtidigt behålla kapaciteten i verktyget och möjlighet till transparens blir allt viktigare i skolans värld. Detta för med sig ett ökat krav och behov av en allt högre digital kompetens på skolan och gör sig allt mer synligare från skolledare till pedagoger i verksamheten. Som skolledare ser jag att det är oerhört viktigt att skapa dessa möjligheter och modella det jag önskar få till. Med detta i bagaget har vi startat ett arbete med de tjänster som Google erbjuder.

För att kombinera krav med flexibilitet och enkelhet är ett steg att använda sig av Google. En lärorik övning är att skolan i sitt arbete med lokala pedagogiska planeringar börjar använda Google docs alternativt Google sites. I vårt arbete på skolan har vi valt Google sites då detta också erbjuder möjligheten till öppen reflektion av planeringar som läggs upp med hjälp av kommentarer som är kopplat till inlägg. Sidan är tillgänglig och det är enkelt att använda och det blir överblickbart och smidigt att följa upp. Genom detta sätt att arbeta blir vår planering dynamisk och även tillgänglig för elever och föräldrar och kollegor, det blir en levande och synlig planering samtidigt som vi gör detta i ett smidigt verktyg som också ökar vår digitala kompetens.

 

Google apps

Google apps

%d bloggare gillar detta: