Utveckling av tankar kring förmågor på skolan

Förmågor

Förmågor

För en tid sedan hade vi besök av Göran Svanelid som föreläste om The Big 5. Det var både givande och intressant och det väckte många tankar efter en tids arbete med vår läroplan. Tankarna att satsa på förmågorna tycker jag stämmer bra överens med hur vi arbetar på skolan, att utveckla helheten och framtidskompetenser i barns lärande och är något som går igen i hela vår verksamhet förskoleklass, skola och fritids. Utifrån föreläsningen så ser jag att tankarna kring The Big 5 sammanfogar vårt arbete och utveckling med läroplanen, våra egna tankar i verksamheten och vart vi är påväg med vår verksamhetsidé kring hållbara framtidskompetenser.

svanelid the big 5

svanelid the big 5

En mycket intressant del som lyftes fram i föreläsningen som vi också arbetat ett tag med på skolan är hur vi formulerar våra frågor och uppgifter som i sin tur utgår ifrån vilken kunskapssyn vi har. Svanelid pratar om hur det hänger på vilka frågor vi ställer, The Big Q. Vi har idag en förändrad kunskapssyn i skolan, vi har gått från faktaskola till förmågeskola och i vårt arbete med framtidskompetenser och förmågor syns detta genom hur vi utvecklar våra frågeställningar, problembaserade uppgifter, ett systematiskt undersökande där resultat och vägen till inte behöver vara samma. En bild som Svanelid visade under föreläsningen som jag ofta återkommer till och som jag tycker synliggör denna förändrade synen är jämförelsen mellan faktafrågor och förståelsefrågor.

fakta-förståelse

fakta-förståelse

Som en fortsättning och komplettering av dessa tankar kan jag verkligen rekommendera ”Att följa lärande” av Dylan William. Boken tar upp hur förändring och utveckling av undervisningen har betydelse för elevernas resultat. Den lyfter fram praktiska idéer och metoder om förändring i klassrummet.

Boken lyfter fram fem nyckelstrategier kring formativt bedömning/undervisning som blir också blir ett bra komplement till tankarna kring förmågor.

  • Klargöra och skapa förståelse för lärande och framsteg
  • Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter
  • Ge feedback som för lärandet framåt
  • Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra (kamratbedömning)
  • Äga sitt eget lärande

Efter allt detta far det runt massor av tankar i huvudet om hur vi kan få till detta, skapa möjlighet för detta i vårt vardagliga arbete. Att vi håller fast vid denna syn och synliggör detta för både elever och föräldrar, hur gör vi detta till diskussionsämne när vi pratar om skolan. Möjligheterna med hur vi använder moderna lärverktyg kopplat till både tankar kring förmågor, stora frågor och i en formativ undervisning.

Samtidigt känns det som vi är på god väg i vår verksamhetsidé kring hållbara framtidskompetenser och att vi alla har denna gemensamma grund tillsammans, det skapar både goda förutsättningar och oändliga möjligheter som ger våra elever förutsättningar och valmöjligheter för framtiden. Vi är lärande tillsammans…

Följa lärande

Följa lärande

Vallaskolans resa mot en global framtid och lärande tillsammans fortsätter…

Sociala medier och framtidskompetens i skolan

Talangjakt ljud och presentation

Talangjakt ljud och presentation

Under helgen hade jag förmånen att få massor av inspiration och ta del av föräldrars engagemang och allt kreativt barn, pedagoger har skapat och även utvecklat under terminen och till Vallaskolan dag, en dag då vi tillsammans firar skolan.Det hade arrangerats talangjakt med sång och dans, ljud och musik samt presentation av nummer skötes av barnen själva. Förutom uppträdanden fanns allt från digitalt berättande och olika presentationer i klassrummen till loppmarknad, pajkastning och grillning samt ett fantastiskt Café. Det var riktigt kul att få ta del av allt som visades upp och vad som hade ordnats för alla besökare vid en mycket trevlig tillställning tillsammans.

Ett stort tack till alla som gjort Vallaskolans dag till det den blev

I samband med denna dag presenterade också förskoleklasserna sin musikvideo som de gjort till en egen skriven text. Extra roligt är att musiken till denna text och video har de lånat från Popular och genom sociala medier fått tillstånd och kontakt med Fredrik Kempe som upphovsman. Man kan inte låta bli att se vilka möjligheter social medier för med sig. Förskoleklasserna har som jag tidigare skrivit om även lyckats få kontakt med Mojje på samma sätt och detta slutade med ett besök ute på skolan. Denna gång resulterade kontakten till en musikvideo med  stöd vid ljudupptagning, musik och massor av filmande, fotograferande och och filmredigering i iMovie . I detta finns massor av lärande kring digital kompetens, produktion, rättigheter, musik, text och dans och samarbete tillsammans.

Det finns även fler möjligheter med sociala medier som samarbete och kontakt via twitter och detta skapar utbyte och samarbete tillsammans.

Några Twitter om Vallaskolans dag

Några Twitter om Vallaskolans dag

Jag hade glädjen att ta del av starten till ett sådant samarbete mellan lärare på olika platser i Sverige under veckan och togs tillbaka till möjligheterna som tre lärare berättade om vid ett TeachMeet under min vistelse på BETT – mässan i januari.  De berättande att de arbetade på olika håll i England och hade startat ett samarbete kring ett gemensamt tema, kontakten och utbytet skedde med hjälp av sociala medier samt molntjänster och detta hade lett till utveckling och inspiration för dem alla. Det blir spännande att följa ett liknande arbete på närmre håll och se hur det utvecklas.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Många lärorika processer på gång

1:1 i Bibliotek

1:1 i Bibliotek

Tiden går fort och ännu fortare kanske på grund av det roliga och intensiva arbetet under den första tiden denna termin med LGR 11, Lokal pedagogisk planering, Vallaskolans fortsatta resa mot en global framtid och allt annat som bidrar till att skolan utvecklas. Detta innebär att vi nu har många innehållsrika och lärorika processer på gång som vi också har kommit en bit in i.

Det finns också många sätt att koppla ihop dessa olika processer och vi har stor glädje och nytta av skolans digitala mötesplats i Google Apps. Jag kan se att det hade blivit svårt utan detta verktyg och gemensamma plats, den skapar struktur, möjlighet att dela med sig och plats att sprida information och samarbete i.

Det har under en tid börjat växa fram olika sätt att arbeta tillsammans med elever och föräldrar. Man har prövat, utvärderat, letat efter nytt och funderat över hur man får till flexibiliteten och dynamiken samt en enkelhet. Det som har blivit en möjlighet är att skapa olika projektplatser (wikis i skolans Google Apps) och bloggar. Vi har under en tid utforskat och prövat oss fram med skolans Google Apps och redan från starten såg vi många möjligheter. Redan under våren påbörjades arbetet genom att dela dokument med eleverna och lägga upp eleverna som användare. Nu prövar några ytterligare möjligheterna med att koppla ihop arbetet och lärandet tillsammans med elever och föräldrar i form av projektplatser som blir en yta där elever kan dela med sig, samarbeta och visa sina förmågor och utveckling tillsammans med sin lärare. Det blir också en bra plats att delge information och lägga upp uppgifter i. Det är lite pyssel att få igång det men efter ett tag när man har lärt sig vad man hittar och hur man förändrar utseende och rubriker så är möjligheterna stora.

Projektplatser och bloggar

Projektplatser och bloggar

Ett annat arbete som också tar form är hur vi kan delge information (veckobrev). Nu prövar några bloggen och ser om detta kan vara ett alternativ. En bra funktion i detta är att man kan prenumerera på inlägg och får därmed en notifiering i sin e-post när ett nytt inlägg finns. I framtiden kanske även eleverna är en del i att skapa bloggen, och skriver om vad som hänt under veckan och kommer hända.

Kreativiteten i att använda dessa platser och att använda sig av molnet i samarbete ger oss förutsättningar och möjligheter i undervisningen, kommunikation och även i skolans utvecklingsarbete och koppling till LGR 11 och lokal pedagogisk planering. Förutom detta ger vi även alla elever möjligheter att visa sitt lärande på olika sätt och även utveckla detta i förhållande till framtidskompetenser och förmågorna i LGR 11.

En av de processer som vi haft många intressanta och givande pedagogiska diskussioner kring är om hur vi arbetar med lokala pedagogiska planeringar och hur LGR 11 och förmågorna i ämnena blir synliga. Hur undervisning och bedömning hänger i ihop i förhållande till förmågorna i ämnet  och kopplingen till det centrala innehållet. En modell som växt fram som stöd i arbetet med lokal pedagogisk planering (LPP) och även senare i bedömningsarbetet är matriser över förmågor och centralt innehåll. När vi nu utgår från matriserna då vi gör vår LPP kommer vi i alla lägen behöva se till att få med förmågorna. Det blir också ett verktyg i att se vad eleverna individuellt och på gruppnivå har utvecklat.

Lokala pedagogisk planering & Matriser

Lokala pedagogisk planering & Matriser

Utöver detta har vi ytterligare en dimension att vi fördjupat oss i de två första delarna i läroplanen en längre tid och tankarna från detta arbete kommer genomsyra undervisning och skolans övergripande arbete. Det blir en fortsatt lärorik resa och jag känner att vi är på väg och att vi tagit några ordentliga kliv framåt, vi skall tillsammans pröva och vara kreativa. Det blir intressant och spännande att få vara med och se hur vi väver ihop arbetet kring LGR 11, LPP och även vår resa mot en global framtid men även skolans trygghetsarbete,  miljöarbete genom Grön Flagg och ett tydligt fokus på högre måluppfyllelse. Det som är säkert idag är att vi behöver ge detta arbete tid och ytor att utvecklas i. Vi kommer  fortsätta att befinna oss i dessa processer en tid framöver och viktigt är att vi tillåter oss att befinna sig i detta och att vi har tålamod och inte går in i eller förväntar oss klara lösningar, vi behöver äga våra svar och metoder tillsammans med barn och föräldrar.

Experimentera med iPad

Experimentera med iPad

En annan rolig del nu under hösten är att vi fortsätter att utöka vår satsning på 1:1. Jag har under veckan haft glädjen att presentera vår fortsättning av arbetet för våra nya 3:or  och föräldrar detta läsår. Redan under våren var intresset stort och många barn frågade om vi kommer fortsätta. Nu väntar vi tillsammans på dagen då vi skall gå igenom hur man tar hand om sin dator och vad man får och inte får göra. Vi fortsätter också att utveckla arbetet och hittar bara fler och fler användningsområden både kring vårt 1:1 arbete skolan och iPad arbete i förskoleklass och nu även som ett allt vanligare inslag i hela skolan. Viktigt i vårt arbete är också att vi kopplar det till LGR 11.

Nu fortsätter vi tillsammans med Vallaskolans resa mot en global framtid och en ny läroplan

En lärorik skolstart med LGR 11

Nu har vi äntligen kört igång och redan under första veckan har massor av spännande och kreativt ägt rum.  Det som framförallt diskuteras och är aktuellt just nu är LGR 11 och lokala pedagogiska planeringar, koppling mellan läroplan och undervisning, hur vi gör detta på ett bra, tydligt och förståeligt sätt. Jag gläds av energin och kreativiteten på lösningar, hur det tänks, bollas idéer och spontana pedagogiska diskussioner. Det är något riktigt intressant på gång och nu  känns det som vi är något riktigt bra på spåret, en bra matris översikt med förmågor och centralt innehåll och hur vi kan koppla  detta till lokal pedagogisk planering, undervisning och  bedömningsarbete.  Det blir riktigt kul att få vara med i detta energifyllda och kreativa arbete.

Matriser över förmågor och centralt innehåll

Matriser över förmågor och centralt innehåll

Lokala pedagogiska planeringar

Lokala pedagogiska planeringar

Utöver denna kreativa process har vi också haft möjligheten att berätta mer om förskoleklassens arbete med iPad och även hur dessa blir en del i fritidsverksamheten. Skolan hade besök av andra kommuner och verksamheter som också står inför liknande satsningar och resor som följer med detta arbete. Det är både lärorikt och inspirerande för oss att berätta om vårt arbete och även få frågor som utmanar våra tankar och därmed med blir nytt bränsle för vår egen resa. Det som ger extra krydda till denna diskussion är hur vi arbetet kan kopplas till LGR 11 och hur våra tankar går kring detta, att det blir pedagogiken och vad vi gör som styr innehåll och verktyg och inte att tekniken styr eller begränsar oss vad vi gör i vårt arbete tillsammans med barnen.

Artikel från familjemagasinet.se om iPad i Vallaskolan (nr 5 2011)

Artikel från familjemagasinet.se om iPad i Vallaskolan (nr 5 2011)

Nu fortsätter vi Vallaskolans resa mot en global framtid och arbetet med en ny läroplan.

Nätverk och utbyte

Denna vecka har varit fylld av intressanta inslag och ibland så känner man att man skulle vilja förlänga dagarna och eller kanske ha en sådan där knapp så man kan spela upp allt i slowmotion. Men efter närmare eftertanke så inser man ganska snabbt att man har haft en riktigt kul vecka med massor av spännande innehåll och att man fått massor av nya intryck, tankar och idéer och detta är anledningen till att tiden gått så snabbt.

Temat för denna vecka har blivit nätverkande och utbyte av erfarenheter och idéer. Veckan avslutades även med detta innehåll, en intressant och givande inspirationsträff på Apple i Stockholm, där vi var deltagare från många förskolor, skolor och kommuner  som delade med oss av erfarenheter och arbete kring iPad i våra verksamheter. Det var riktigt kul att träffa så många som utforskar och prövar sig fram inom samma område och i detta uppstår ju ett givande erfarenhetsutbyte och möjligheter till nätverkande mellan skolor, kommuner och pedagoger.

lägereld kring en iPad

Lägereld kring en iPad

Det var riktigt intressant att många har sett liknande mönster, fördelar och behov av utveckling. Några återkommande punkter var enkelheten att komma igång, barns naturliga förförståelse kring denna teknik, olika Appar och behovet av någon pedagogisk rankning och utveckling av svenska versioner, vilka som är bra
och vilka som är mindre bra. Många är precis som vi i startgroparna med detta arbete men man kan se att det finns en tydlig koppling till arbete utifrån läroplan och med många mål, det som framförallt blir tydlig i arbetet med iPad är samarbete, turtagning och relationsarbete. På Vallaskolan har vi börjat beskriva detta fenomen med begreppet ”lägereld”.

Vallaskolan presenterade givetvis sitt iPad arbete i förskoleklass med presentationen nedan. Förmodligen ger inte denna presentation hela bilden av det vi berättade om, men några tankar och punkter som vi berörde. Det blev en toppenavslutning på en händelserik och rolig vecka och jag är tacksam och stolt över allt kreativt arbete som sker på skolan. Nu fortsätter vi att bygga nätverk och ett utbyte kring erfarenheter, tankar och idéer. Med detta fortsätter Vallaskolan mot en global framtid där vi delar med oss av våra erfarenheter och har möjlighet att ta del av andras.

ipad presentation Vallaskolan

iPad presentation Vallaskolan

iPad i alla förskoleklasser

Nu har vi arbetat en kort tid  i ett mindre projekt där det används en iPad i samband med olika övningar i en förskoleklass på skolan. Allt från problemlösning till samarbete och även olika spel och lekar har genomförts tillsammans med  iPaden. Den har snabbt blivit populär bland barnen och de tar också snabbt iniativ kring hur den kan användas. Det vaknade också snabbt ett intresse kring iPaden hos andra barn och vuxna på skolan och på fritidstiden har de haft möjligheten att prova den och utforska hur den fungerar. När projektet hade varit igång i knappt en månad, startade i januari i samarbete med Pedagogiskt Centrum,  blev det uppenbart att vi behövde utöka det så möjligheterna fanns i alla förskoleklasser och som en följd på alla fritidsavdelningar. Resultatet av detta är att vi nu använder en iPad i alla förskoleklasser på skolan i samband med undervisning, utforskning och lek, sång mm och barnen hittar snabbt nya möjligheter tillsammans med sin förskolklasslärare. En central del i detta arbete har varit att visa varandra, låta barnen prova ganska förutsättningslöst och låta barnen samarbeta  och de har även snabbt anpassat sig till turtagning och ordning kring användandet. Har man inte arbetat för tillfället med iPaden har det ändå varit spännande och intressant att följa kompisens/kompisarnas arbete eller så har man rent av väntat på sin tur. Filmklippet nedan är endast en mycket liten del av allt som pågår i förskoleklasserna och kring iPad arbetet men ger ändå en bild av möjligheterna och en del av arbetet. För att följa arbetet mer ingående rekommenderar jag Vallaskolans förskoleklass Blogg.

Det roliga med detta arbete är att detta blir ytterligare en del av Vallaskolans spännande resa mot en global framtid och både barn och pedagoger är både taggade och intresserade och har redan hittat massor av möjligheter med iPaden i deras arbete.

Nu kör vi och möter än föränderlig framtid…

Vallaskolan på väg in i en global framtid

Nu har vi snart arbetat med 1:1, TänkOM, i tre månader och massor av spännande är på gång och man ser och känner förändringar i klasserna och på skolan, föräldrarna märker också av en förändring hemma på barnens arbete och hur de arbetar med sina uppgifter. Det är svårt att beskriva vad som händer med ord men kort så uppstår massor av olika lärsituationer, samarbete både i skolan och på fritiden. Vi arbetar också mer och mer med vår digitala lärplatform som vi skapat i Google Apps, både lärare och elever ser fler bra användningsområden som kanske i början inte var helt självklara, idéer och kreativitet avlöser varandra. Det dyker också upp tankar om att vilja synas på webben, blogga och dela med sig av sitt arbete och i detta få feedback och skapa nätverk med andra i samma situation. Vi kan idag se stora möjligheter i att använda oss av Google Apps både internt och i arbetet tillsammans med  barnen, samarbete samt möjligheten att öppna upp för alla och hela webben.

Kommentarer som, ”jag gjorde så här, fick jag det?, men jag provade och det funkade…” lösningar dyker nästan upp snabbare än man fastnade i om det går eller ej. Det finns ett starkt intresse i att hitta nya lösningar och användningsområden där barnen har möjlighet att använda sina nya läromedel.

I slutet av förra veckan formades också någon form av handlingsplan, önskad framtid och våra tankar om behov och vart vi är på väg och vad vi tänker att vi får ut av detta arbete, vid samma tillfälle arbetade lärspridarna på skolan (lärarna som arbetar 1:1 och har gått TänkOM utbildning) och jag fram en kort film som symboliserar vår resa och vart vi är på väg. Filmen visar också mycket av vad som idag pågår på skolan så den säger nog mer om det jag försöker beskriva…

En annan spännande utveckling på skolan är arbetet med iPad i våra förskoleklasser som haft stor positiv framgång bland barnen.  I detta arbete  använder förskoleklassläraren en iPad tillsammans med barnen och kan med detta använda den i undervisning, informationssökning, bilder och i lek. Det har under arbetets gång uppstått många situationer där det funnits användning för iPaden och där vissa sammanhang också blivit tydligare och det har framförallt blivit en rusurs för barnen och läraren. För att läsa mer om vad som händer i förskoleklasserna på Vallaskolan och i iPad arbetet och den utveckling detta medför finns bloggen vallaskolanfklass.wordpress.com.

En sökning på ”iPad förskoleklass” på Google…

iPad förskoleklass Vallaskolan

iPad förskoleklass Vallaskolan

Vi är i allt detta arbete på god väg mot vår vision ”Vallaskolan i en global framtid…”  och vår resa tillsammans med barnen och pedagogerna på skolan är riktigt spännande, lärorik för oss alla och det bästa är att vi ser en utveckling och kreativitet hos barnen och en glädje över det vi gör tillsammans.

En kreativ utveckling

Vallaskolans förskoleklass Blogg

Vallaskolans förskoleklass Blogg

Nu börjar det hända riktigt mycket på skolan som både berör skolans 1:1 arbete och förskoleklassens projekt kring iPad. Det började med en reflekterande och innehållsrik blogg kring iPad och hur arbetet går framåt i Vallaskolans förskoleklass, fördelar och utvecklingsområden och hur den används i verksamheten och vad det finns för önskemål för framtida Appar. Känner att man blir riktigt inspirerad  när man läser artikeln och om gruppens arbete och vilken effekt det har på lärandet och diskussioner och reflektioner som uppstår. Läs gärna mer genom att besöka bloggen.

Efter detta uppstår nästa spännande och kreativa utveckling då jag kommer  till skolan och är ute bland klasserna under förmiddagen. Det har under tiden jag var på min TänkOM utbildning startat ett provande och experimenterande med olika resurser på nätet i klasserna som arbetar 1:1. Klasserna provar allt från Typewith.me fí skrivandet till Xtranormal för att skapa animerade filmsekvenser i Engelskan. Det var riktigt kul att höra om vad som hänt då lärarna kom tillbaka från lärspridarutbildningen och hur de tänkte kring användandet av de nya läromedelena som barnen har och hur de kunde använda nätresurser för att skapa lärsituationer.  Förutom detta finns det även  tankar kring klassbloggar och diksussionsforum för eleverna.

Wordled - arbete år 3

Wordled - arbete år 3

Samtidigt växer också ett stort intresse hos lärare runt klasserna som ser möjligheter att samverka och bygga upp verktyg för spännande arbete i molnet och öppna upp möjligheter för att föra dialog och utbyte mellan eleverna och elev – lärare. I detta arbete bygger skolans musiklärare upp en gemensam mötesplats i skolans Google App där eleverna kan diskutera musik och även arbeta tillsammans med musikläraren.  Riktigt kul och inspirerande att se hur detta växer även utanför klassrummet. Det uppstår ett moment där lärarna bygger upp lokala pedagogiska planeringar där de samtidigt för en dialog med eleverna och dessa byggs i samma platform som vi bygger skolans övergripande lokala pedagogiska planering men med utifrån egen utformning men med utgångspunkt från skolans övergripande resonemang. Nästa steg  i detta arbete blir att länka från skolans LPP till lärarens eget dialogforum… vilken utveckling.

Vallaskolan Musik App

Vallaskolan Musik App

Dagen avslutas med spännande reflektioner tillsammans med lärarna som arbetar 1:1 och arbetar runt klasserna som arbetar 1:1, tankar som har vaknat hos lärarna är att detta är mycket mer än att eleverna har egna datorer, det handlar om kunskapssyn och möjligheter för eleverna och dem själva.  Det är mycket spännande som pågår både i klassrummet och i de pedagogiska reflektioner.

Kreativitet med Ipad

Nu har vi äntligen kommit igång med ett litet försök med Ipad i förskoleklass och på fritids. Idéerna flödar och intresset hos barnen är riktigt stort, både hos barn som använder den och hos barn som står vid sidan och tittar på. Det finns allt från tränings appar till lite mer underhållande appar.

När jag besökte gruppen idag var det full aktivitet kring ett nytt pingisspel och glädjen och energin kring spelet var mätbar i luften och den energi som barnen utstrålade, vilken härlig syn. Tanken var att vi skulle sätta på ett skydd på Ipaden men detta var knappast möjligt då barnen inte ville släppa den för en liten stund och inte heller göra en pause i den aktivitet de höll på med.

Ipad Vallaskolan

Ipad Vallaskolan

Det skall bli riktigt kul att följa förskoleklass lärarens arbete med gruppen och utforskandet av Appar som fungerar och stimulerar både till lärande och lek.

Men redan nu finns många spännande inslag i arbetet och då det gäller responsen hos barnen.

iPad i pedagogisk verksamhet

Nu står vi ytterligare inför något riktigt spännande och utmanande med våra yngsta barn. Snart startar ett försök med iPad i förskolan och förskoleklass. Nu när jag sitter här med min iPad och skriver kan jag verkligen se möjligheterna i detta verktyg och i den pedagogiska verksamheten och speciellt för de mindre barnen men även för äldre. Det går snabbt att komma igång, det är enkelt att förstå, det är bilder och det finns en mängd Appar som stödjer skrift, läsa och tal samt den kreativa sidan.

Vem vet kanske är detta framtiden i skolan, dra, peka och agera med sitt verktyg på ett helt nytt sätt?

I allt detta ser jag fram mot en svensk version av iPaden och mina pedagogers reflektioner kring hur det fungerar i verksamheten.

ipad

ipad

 

%d bloggare gillar detta: