Kreativa lärverktyg med digitala läromedel

Nyligen hade vi en genomgång och utdelning av kreativa lärverktyg tillsammans med elever på skolan som på ett pedagogiskt sätt ska användas i undervisningen. I samband med att vi skulle besluta oss om vilket verktyg som skulle användas diskuterade vi olika möjligheter, för- och nackdelar samt hur vi ska använda verktygen på ett kreativt sätt och för att förstärka lärandet. Det som jag glädjs av i den diskussionen var att det blev en pedagogisk diskussion kring hur vi ska använda verktyget och hur det skulle möjliggöra lärande för eleverna. Jag tog även möjligheten att lyfta frågan i skolans elevråd för att även få elevernas reflektioner kring för- och nackdelar med olika lärverktyg och hur de såg på olika möjligheter. Från elevernas perspektiv lyftes framförallt möjligheten att vara kreativ med verktyget, kunna skapa och att det fanns en tillgång och möjlighet till digitala läromedel. Eleverna lyfte även olika tekniska aspekter men det centrala var huvudsak ett verktyg som ökade tillgängligheten. Jag tänker att den pedagogiska diskussionen är särskilt viktig, vad vi tänker göra och hur vi vill använda verktygen och till vad, då är utgångspunkten att förstärka lärandet. Det blir även viktigt då skolan har arbetat en tid med digitala lärverktyg, det finns erfarenhet hos både elever och pedagoger kring användningen och vad man skulle vilja förbättra och förstärka för att skapa nya möjligheter, det skapar förutsättningar för skolutveckling tillsammans.

Lärverktyg

Lärverktyg

När det väl var dags för utdelning och genomgång var nyfikenheten stor och eleverna hade många bra frågor som allt från hur man skulle handskas med verktyget till vad man fick göra med det. De lyssnade noga på instruktionerna och var efter det snabba med att komma igång. Det var också kul att se glädjen över sitt lärverktyg och höra elevernas diskussioner kring möjligheter till lärande. Det fanns också en och annan fråga om hur de skulle komma att användas i undervisningen som läraren besvarade med att de kommer utforska detta tillsammans. Verktyget kommer användas på olika sätt när det skapar möjligheter och förstärker lärandet och ibland kanske det finns andra metoder som skapar större förutsättningar. Det blir också viktigt att reflektera kring hur vi som pedagoger modellar användningen och hur vi själva använder oss av verktygen, vi skapar förutsättningar tillsammans med eleverna och kollegor.

Vi behöver också fundera och reflektera kring hur vi använder verktyget för att stödja de fem nyckelstartegierna för ett formativt arbete och undervisning och vad vi använder oss av idag. (Dylan William)

  1. Tydliggöra och skapa förståelse för lärandemålen
  2. Ta fram belägg för och synliggöra lärande
  3. Återkoppling som utvecklar lärandet
  4. Eleverna som resurser för varandra
  5. Elever som ansvarar för och äger sitt eget lärande

När jag reflekterar över vilka digitala resurser som används idag på skolan i relation till de fem nyckelstrategierna så kan jag se att vi på skolan är påväg i vår resa kring digitalisering och att förstärka möjligheterna för lärande. Att vi använder oss av resurser som stödjer strategierna.

Digitala resurser

Digitala resurser

Jag kan också se att vi i använder oss av olika digitala resurser för att skapa förutsättningar för alla våra elever. Det som kan bli utmanande framåt är att detta arbete är uppbyggt i en process och att pedagoger som är nya inte varit med i denna resa och att man inte alltid har med sig erfarenheten kring digitalisering. Vi behöver därför utveckla vårt kollektiva minne med syfte att öka likvärdigheten och att vi skapar förutsättningar för gemensamma grundkunskap på skolan. Vi behöver också föra diskussioner kring digitala läromedel som kan skapa förutsättningar att våga prova och en möjlighet att öka likvärdigheten i undervisningen samt tillgängligheten för våra elever.

Digitala läromedel

Digitala läromedel

I samband med att våra elever fick möjlighet till sina kreativa lärverktyg så valde läraren att även prova och utforska ett digitalt läromedel i matematik tillsammans med eleverna. Det fanns såklart både positiva effekter och utvecklingsmöjligheter men  centralt i elevernas och lärarens reflektion och analys är att det skapat förutsättningar för lärande, samarbete. Det lyfts även att det skapat möjligheter till att synliggöra lärande och ett stöd för elever som behöver det då tillgången till läromedlet finns på en och samma plats (i verktyget) och energin läggs på problemlösningen och matematiken.

Matteappen

Matteappen

Den snabba feedbacken kring uppgiftens lösning var ytterligare en faktor som bedömdes positivt. Självklart fanns det reflektioner kring layout och att det ibland var krångligt att få till och skriva rätt siffror men också att en del elever föredrar andra lärverktyg för att det skapar en variation och förutsättning för dem.  Men över lag så är eleverna positiva till att läraren utforskade ett digitalt läromedel tillsammans med dem och att de får användning av sitt digitala verktyg. De var också över lag positiva till appen (läromedlet) som de använde och hade även tankar och förslag kring förbättringar. Eleverna önskar att de får fortsätta använda den och i slutändan upplevde den utvecklade deras lärande och de arbetade bättre.

”- BÄSTA APPEN NÅGONSIN”

Både utifrån elevernas upplevelse och vad vi själva kan se kommer vi tillsammans att behöva utforska digitala läromedel, som ytterligare ett komplement till vad vi har idag, i vår lärande resa för att skapa bättre förutsättningar och likvärdighet.

Jag ser med glädje och nyfikenhet fram emot ett fortsatt lärande med möjligheter att nå nya mål och utveckla våra förmågor tillsammans. Vi fortsätter med en lärande resa tillsammans med elever, pedagoger och föräldrar på Nyboda skola i en föränderlig framtid…

 

Nu utökar vi skolans 1:1 arbete

Under veckan har 3:ornas nya läroverktyg äntligen kommit och därmed utökar vi skolans 1:1 satsning och allt vad detta innebär.

Utökning av 1:1 Vallaskolan

Utökning av 1:1 Vallaskolan

Det var mycket energi i luften när det var dags att lämna ut lärverktygen. Men innan det var dags att komma igång med utdelningen så gick vi tillsammans igenom vad man kan göra och vad man får göra, hur man skall hantera sitt verktyg. Det som var den största skillnaden mot förra året var att många redan hade god koll på vad man kan göra och vilka regler som finns,

man har ju sett och hört  av sina kompisar och storasyskon.

Det fanns redan innan barnen fått sina nya verktyg idéer och tankar på hur man kan använda dem och det var inspirerande och givande diskussioner under genomgången.

Efter genomgången var det det dags, det sprudlade av energi men i samma stund var det full koncentration på vad man skulle gör. Nedräkningen börjar… 3, 2, 1 … starta en magisk stund. Efter detta följer barnens personifiering av sin dator, som ett barn sa när klasskamraterna oroligt frågade om inte klasskamraten skulle få ordna sin dator..

…det är ju min ni ser på Smartboaden..

Vi han göra mycket under en kort stund tillsammans och jag är imponerad av både barnen, lärare och andra vuxna som var med vid tillfället. Det skall bli riktigt spännande att få fortsätta följa arbetet och alla möjligheter som de redan ser idag.

en magisk start

en magisk start

Redan dagarna efter utdelningen så har tankar kring hur man kan använda detta och vilka möjligheter som finns börjat ta form och veckan avslutades med många inspirerande möten och diskussioner.

…jag vill dela dokument med eleverna, arbeta med något form av kommentarsverktyg…

Ett sätt som vi valt att jobba med verktygen är genom Digitalt berättande, under några veckor har vi tillsammans med Kulturskolan i Södertälje haft möjligheten att arbeta med denna arbetsform tillsammans med våra barn som startade med 1:1 för ett år sedan. I detta får eleverna möjligheten att använda sina verktyg i samband med att skapa tanke och text till sin berättelse, bild och filmklipps redigering och slutligen göra en filmsekvens med allt detta kombinerat där berättelsen får komma fram. Det är ett kul och uppskattat arbetssätt och barnen får använda både fantasi och kreativitet. Det är spännande att se vad barnen lyckas med, jag ser fram mot att få se berättelser när de är klara.

Digitalt berättande i samarbete med Kulturskolan

Digitalt berättande i samarbete med Kulturskolan

Vi fortsätter Vallaskolans spännande resa mot en global framtid och nya möjligheter

GarageBand på iPad, en kul möjlighet i skolan

Hittade än mycket rolig App till iPaden i helgen. I samband med att Apple nu lanserar iPad 2 och iOS 4.3 så har de även släppt två riktigt roliga Appar, GarageBand och iMovie för iPad och iPhone. När jag hade uppdaterat iPaden och laddat ner GarageBand började jag pyssla runt lite. Appen erbjuder det mesta man behöver för att laborera med ljud och instrument på ett enkelt och roligt sätt. Efter en stund upptäckte jag att tiden plötsligt hade gått riktigt snabbt. Kan tänka att detta är en riktigt kul App för musikundervisningen men även i andra sammanhang då man skapar och är kreativ i skolan. Jag blev som ett barn igen och kunde knappt sluta och slita mig från att spela in olika musikstycken som jag lärde mig som liten.

GarageBand för iPad

GarageBand för iPad

iMovie för iPad & iPhone

iMovie för iPad & iPhone

%d bloggare gillar detta: