Nu spänner vi bågen…

Nu startar vi snart ett  nytt läsår med massor av möjligheter och barn som längtar till skolan och kommer

verksamhetsidé

verksamhetsidé

utvecklas och lära tillsammans med oss. Som en fortsättning på arbetet med vår verksamhetsidé och vår resa med farmtidskompetenser och hållbar utveckling kommer hösten starta med att vi tillsammans djupdyker i vår idé och vad den betyder och innebär för oss och hur vi realiserar den i klassrummet tillsammans med barnen, att vi tillsammans är lärande och kan ge varandra inspiration och utmaningar. Vi kommer också under året arbeta med förmågorna  och hur lärandet för barnen blir synliggjort, hur vi i större grad gör uppgifter som engagerar och blir på riktigt och i detta kan vi också använda oss av möjligheter med 1:1 och våra digitala förutsättningar.

Det är spännande resa med ett viktigt innehåll, att skapa möjligheter för barnen att möta en föränderlig framtid, där svaret på frågan/uppdraget inte alltid är självklar utan blir vad det man gör det till.

Jag kom under sommaren över en inspirerande sida som sammanfattar och lyfter nya tankar, Connected Learning. Med filminslaget sätter de ytterligare perspektiv i vår resa mot en global framtid. Filmen tar verkligen upp de essentiella delarna kring lärande i en global verklighet, sociala medier och vad detta innebär för oss i skolan och hur vi kan tänka för att i större grad använda oss av möjligheterna, vad vi behöver tänka på för att ge alla barnen oändliga möjligheter i framtiden och att vi lägger ett fokus på lärande och den kontext barnen befinner sig i, skapa engagemang och intresse för lärande…att vi är nyfikna lärande individer allihopa och använder oss av möjligheterna.

Under sommaren kom jag också över ett intressant inlägg på Omvärldsbloggen på skolverket, En analys av europeiska en-till-en satsningar. The institute for prospecive technological studies har släppt en mycket intressant analys och sammanställning av forskningar av europeiska 1 till 1 satsningar som ger ett perspektiv på vad som är viktigt och framgångsrikt i liknande arbete. Detta blir en del i den strategi för hållbar utveckling i Europa och att skapa samma möjligheter för alla elever.

Några viktiga delar att lyfta fram:

  • att vi har en gemensam riktning och handlingsplan i vårt arbete
  • att fokus ligger på det pedagogiska och hur undervisningen förändras och varieras med de nya möjligheterna
  • att arbeta med formativ bedömning för att hjälpa eleverna utvecklas och lyfta kompetenser och förmågor som får betydelse i en global framtid
  • att inte fastna i tekniken, vi är lärande lärare tillsammans med fokus på hur vi använder tekniken för att utveckla undervisningen
  • att vi kopplar vårt arbete till en gemensam kompetensutvecklingsplan och strategi

Utöver detta lyfts betydelsen av ägandet och att man har sin egen dator, lärplatta eller smartphone fram för elevens ansvarstagande och tillvaratagandet av att lärande sker överallt.

Overview and Analysis of 1:1 learning initiatives in Europe

Overview and Analysis of 1:1 learning initiatives in Europe

Med erfarenhet av en satsning på 1 till 1 och även lärplattor i de yngre åldrarna kan jag instämma i analysen och det som lyfts fram som viktigt och betydelsefullt i ett liknande förändringsarbete . Jag vill verkligen understryka att det efter en tid får allt större betydelse hur vi utvecklar vårt pedagogiska arbete och hur undervisningen förändras och hur vi använder oss av möjligheterna och lärandet tillsammans och att inte tekniken tar plats.

Det är även viktigt att vi inte stannar i vår resa utan utmanar oss själva och spänner bågen ytterligare.

Jag kan idag se en stor skillnad i arbetet och undervisningen samt diskussionerna före och efter vår start av 1 till 1, samtidigt behöver vi utveckla arbetet vidare och ta nästa kliv och med fokus på att utveckla elevernas förmågor och framtidskompetenser i en hållbar utveckling.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Utveckling av undervisning och lärande på riktigt

Lärande överallt

Lärande överallt

Den mest kreativa och utvecklande platsen är när man är på skolan, det är där allt händer och man möts av nyfikna barn och ambitösa pedagoger. Man fylls av beundran av allt kreativt som pågår och att lärarna i samarbete med barnen utvecklar lärandet och de nya möjligheterna vi har i skolan.

Det startade med en pedagogisk idé och en drivkraft att öka de pedagogiska möjligheterna, motivation och många diskussioner kring kunskapssyn, hur vi praktiskt skulle arbeta med 1:1. Vi ville tillsammans ge eleverna fler valmöjligheter och en större variation och nå så långt som möjligt, inflytande i sitt lärande. Idag ser jag att vi kommit långt  med vår idé och vi fortsätter att utveckla våra pedagogiska metoder och användandet av möjligheter i form av 1:1 och lärplattor och alla andra medel och verktyg vi har i skolan. Vår tanke är mer konkretiserad idag och vi har ett tydligare fokus på att utveckla pedagogiken och hur vi använder oss av våra verktyg och möjligheter, vi skruvar lite till på uppgifter vi gör, vi använder tekniken som en naturlig del i vår vardag. Vi modellar tillsammans genom att prova tillsammans, experimentera, berätta om vad vi gör, nätverkar, vi har förväntningar på att det ska fungera och att vi kan lyckas och att barnen också har mycket att bidra med. Jag känner idag att vi har utvecklat vår undervisning och precis som det står i vår läroplan möter barnen olika media och vi fortsätter att göra det som fungerar riktigt bra och provar att göra nya saker och lägger till det som också fungerar bra som ytterligare en del och möjlighet i skolan.

I allt detta arbete finns några viktiga grundläggande utgångspunkter:

Att våra elever längtar till måndag,

lika mycket som vi, för i skolan har vi det kul och det är kreativt och vi utvecklas och tror på varandra, allas bidrag till vår skolas utveckling är viktig. För mig är detta en stark drivkraft och jag ser det som avgörande för att lärande ska kunna ske, det måste finnas positiva förväntningar och ett inslag som motiverar barnen till ett livslångt lärande.

Vi förbereder barnen för en föränderlig framtid,

där kunskapen är tillgänglig för alla och vi lär tillsammans och gör kloka val och förhåller oss till den informationsmängd som finns i dagens samhälle. I olika sammanhang som lyfts fram idag så kan man nästan börja tro att kunskap är statisk, kunskapen och det vi känner till förändras hela tiden och vi behöver bidra med att skapa individer som tänker i detta, kan vara kreativa i denna miljö, problemlösare  med innovation tänkande. Vi behöver i detta ha ett förhållningssätt att vi tror på barnen och att de kan lyckas, vi behöver också tro på varandra och att vi kan och våga utforska nya möjligheter.

Våra uppgifter är på riktigt,

har anknytning till vår närmiljö och det som händer utanför skolan. Omvärlden är en del av skolan likväl som skolan är en del av omvärlden och uppgifterna som kopplar till den kontext barnen befinner sig i. Vi behöver också ha uppgifter som motiverar till lärande och som barnen kan knyta

Ted & Valle

Ted & Valle

an till, uppgifter som lyfter till en nivå att utveckla övergripande förmågor i läroplanen, utmanar och skapar nyfikenhet.

Som ett exempel på en kreativ uppgift på riktigt som använder våra möjligheter med 1:1 och har en koppling till läroplan och ett pedagogiskt tänk  samt motiverar barnen och utgår från deras kontext är våra två gossedjur Ted och Valle i 5:an som snart ska åka ut på en Europaresa. Klasserna har två gossedjur som de kommer följa på en resa ut i Europa. De har ett litet bagage med sig som innehåller instruktioner och var de är ifrån på engelska för den som hittar dem. Förväntningen och förhoppningen är att de tar sig en bit och att de som hittar dem på resande fot hjälper dem vidare en bit och lämnar en liten hälsning och en bild på deras Facebook sida. På detta sätt kan barnen göra en resa genom Europa och få in språk (engelska), geografi, religion, samhällskunskap mm. och många andra ämnen och även knyta an till övergripande förmågor, allt beroende såklart på hur långt de tar sig. Barnen kan också med hjälp av läraren lägga in kommentarer i djurens Facebook och knyta kontakter tillsammans med klassen och omvärlden. Så om ni stöter på dem ute på resande fot hjälp dem vidare och lägg gärna upp ett foto och en kommentar på deras sida

http://www.facebook.com/pages/Teds-journey/139402872885513

http://www.facebook.com/Vallesjourney/

När jag är ute i skolan möts jag dagligen av denna grundsyn, jag fylls av glädje då jag ser nyfikenheten i barnens ögon och när jag för diskussioner med kreativa pedagoger som hela tiden strävar efter att nå längre och få fler elever/barn att lyckas. I dessa stunder känner man att man har det bästa jobbet i världen, jag är där det händer…

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Framtidskompetenser i skolutvecklingen

En intressant diskussion som råder i olika sammanhang i och utanför skolan och som jag känner blir allt mer viktig för oss och hur vi tar oss an den är hur vi ser på lärande och olika kompetenser som blir viktiga nu och i framtiden. Vi har en tid på skolan diskuterat och utgått utifrån 21st century skills, Eu:s åtta nyckelkompetenser samt förmågorna i vår nya läroplanen. En bild som förstärker vår idé och satsning i vår utveckling och även blir ett intressant underlag för diskussion är en bild som tar upp olika drivkrafter i samhällsutvecklingen och vilka kompetenser som då blir viktiga.

IFTF Future Work Skills Summary

IFTF Future Work Skills Summary

I detta blir det viktigt att vi skapar förutsättningar och möjligheter för eleverna i en föränderlig framtid, vi behöver också ha uppgifter och en koppling till omvärlden och att de vi gör är på riktigt. Det blir också viktigt att vi utgår från elevernas förmågor och deras möjligheter, att vi inte gör åt utan att vi vägleder dem i deras lärande resa så de utvecklas till självständiga individer med god förmåga till att göra egna kloka val.

Lär vi oss något om någon gör åt oss eller  lär vi oss om vi gör själva?

Återkommande lyfts frågan kring kunskap och hur vi arbetar med detta i skolan och det är bra i sig men vi behöver också problematiserar bilden kring vad kunskap är, hur ser vi på kunskapsbegreppet och även diskutera hur vi ser på lärande. Det finns utöver kunskap fler delar i läroplanen som är viktiga för oss och som har minst lika stort värde och då tänker jag på kreativitet, ansvar, lust att lära, respekt för allas lika värde och demokratiska värderingar. Tänker vi helhet, förmågor och ett framtida lärande får vi med alla dessa viktiga delar i läroplanen och vi skapar förutsättningar för elever med ansvar och lust att lära, ett livslångt lärande på ett kreativt sätt. Vi får med en lärande arena som nätet, uppgifter på riktigt och med utgångspunkt från demokratiska värderingar och respekt för varandra.

Hur ser det ut när vi slutar lära oss?

Jag ser idag att vi har kommit till en intressant plats i vår resa där vi diskuterar och problematiserar hur vi använder våra möjligheter på ett ännu mer pedagogiskt sätt, att eleverna känner att de har större valmöjligheter och hur vi lär av varandra tillsammans och blir en lärande organisation. Vår resa med digitala verktyg och framtidskompetenser är idag en förutsättning i våra tankar. I vårt arbete med bedömning, pedagogisk planering och olika samarbetesformer och uppgifter är detta en utgångspunkt likt andra. När jag reflekterar över de lärsituationer som jag ser i skolan ser jag elever som lyckas och och växer utifrån sina kompetenser, varierade metoder, uppgifter och uppdrag som lyfter in fler dimensioner i lärande, användning av omvärlden och alla möjligheter detta innebär.

Många av dessa tankar håller fortfarande på att gro, en så länge kanske lite osorterade, och vår resa är inte slut här utan fortsätter i ett lärande tillsammans med kollegor och barn. Vi fortsätter utvecklingen med uppgifter på riktigt med koppling till läroplanen och med möjligheterna med digitala verktyg.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Skolstart fylld av aktiviteter, nu blickar vi framåt…

Nu är allt igång igen och alla barn är tillbaka och det är full aktivitet överallt, det är en härlig syn och ger massor av energi och idéer. Inledningsvis innan alla barn hade kommit tillbaka gjorde vi en tillbakablick på föregående år i vårt systematiska kvalitetsarbete samt tittade på områden som vi kommer fortsätta att utveckla. I tillbakablicken kunde vi glädjande se i elevernas utvärdering att vår satsning på framtidskompetenser och skolans 1:1 arbete är något de både känner är relevant och kopplat till användningsområden för framtiden.

…eleverna känner i stor grad att skolan utvecklas för deras skull…

De känner också att de genom detta arbete har fått större möjligheter att visa sitt lärande och på flera olika sätt. Vi kan också se en intressant utveckling i arbetet kring skriva sig till läsning med iPad.  Möjligheterna och tillgången till lärande ökar ytterligare nu efter att  UR gjort 8000 utbildningsprogram tillgängliga.

Full fart vid pingisbordet

Full fart vid pingisbordet

Under året kommer vi arbeta med lära av varandra, ta tillvara all erfarenhet och kunskap som vi fått än så länge under vår resa med digitala verktyg, ny läroplan och allt vad det innebär, i en lärande organisation, delge varandra goda idéer, nätverka och se hur vi kan ta vår globala resa ännu längre i allt kreativt utvecklingsarbete som vi är i. En annan del som vi aktivt kommer diskutera en tid framöver är betyg och bedömning. Från och med denna termin kommer vi sätta

Dags för betyg

Dags för betyg

betyg från år 6 och detta ger nya tankar och bidrar till en lärorik diskussion kring bedömning och hur denna blir ett verktyg för att stödja lärande. I allt detta funderar vi också mycket på hur vi synliggör detta och att vi i detta får användning av vår satsning på framtidskompetenser och elevernas digitala läroverktyg. Det blir viktigt att vi kan använda oss av alla möjligheter och hittar effektiva metoder för att både få till en kontinuerlig återkoppling kring lärandet för individen så att det blir en bedömning för lärande samt att vi sedan kan knyta ihop det till en sammanfattande bedömning som tydligt kopplar till kunskapskraven. Det blir ett innehållsrikt läsår med många möjligheter och intressanta diskussioner och fortsatt arbete kring LGR 11 med koppling till skolans resa mot en global framtid.

De första veckorna har varit fylld av massor av intryck och en härlig kreativitet och energi hos alla barn och vuxna. Allt från samtal kring läroplanen och systematiskt kvalitetsarbete till trevlig och intressanta samtal i matsällskap med förskoleklassbarnen och spela pingis på skolans nya pingisbord tillsammans med fritidsbarnen. Under de första veckorna var det också kul att se hur våra yngre elever arbetade med att skriva och berätta vem man är och återberätta dagens händelser i skolan med iPad som verktyg. Riktigt kul att se hur duktiga alla är hur de provar att läsa små berättelser som de skrivit. Förutom möjligheterna som verktyget erbjuder i skrivandet finns också kamraterna runt omkring som gärna hjälper till, det är full aktivitet och diskussioner kring ord, betydelse och stavning. En kreativ och inspirerande Skolstart

Rektorn så här gör man… vill du läsa det här…

Det som också är spännande i detta arbete med verktyg tillsammans med en kamrat är att barnen gärna vill visa vad de gjort och hur man gör, de finns någon form av trygghet i vad de gör och att det går att göra om, det kompetenta barnet kommer fram.

Skriva sig till läsning med iPad

Skriva sig till läsning med iPad

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Framtidsspaning

Under en tid har jag och skolan haft möjlighet att reflekterat över skolans resa mot en global framtid och arbetet med nya läroplanen och även diskuterat och ventilerat tankar tillsammans med andra med samma resa eller på väg in i en resa. I detta finns det många viktiga framgångsfaktorer som är viktiga att lyfta fram, allt från att fundera över vart man vill, skapa en gemensam målbild, drivkrafter och vikten av pedagogiskt ledarskap och mod att prova.

Det är självklart viktigt i detta att lyssna av och spana för att se vart man ska. En bild som jag fick möjligheten att ta del av i samband med att jag lyssnade på Magnus Lindkvist vid BETT-mässan i januari och som jag känner är aktuell och spännande att tänka kring är FRAMTIDSTRATTEN.

Hur ser det ut nu och framåt en tid för er…

I denna kan man lyfta in olika delar i skolans utvecklingsarbete och även fundera kring vart vi är påvåg. I samband med ett besök på skolan hade Henrik Widaeus vid Pedagogiskt Centrum Södertälje omarbetat bilden och plockat in aktuella processer, kopplat detta till skolans resa mot en global framtid, arbetet med läroplanen, framtidskompetenser och tillgång till olika lärverktyg.

Framtidstratt

Framtidstratt av Henrik Widaeus

Ett utmärkt tillfälle för oss att ta del av tankar och lyssna av  och även prova våra tankar, utvärdera vårt arbete , är i samband med att skolan haft besök från flera andra kommuner och skolor. I samband med dessa besök har vi berättat och visat skolans arbete med framtidskompetenser och resa mot en global framtid och vad detta inneburit för skolan. Det hjälper också oss att konkretisera vad vi gör och vad som har hänt. Det uppstår många spännande diskussioner och frågor om hur detta har varit möjligt och vad det finns att tänka på.

Våga prova och lära tillsammans…

Det är kanske enkla ord att säga och svårare att genomföra men det är en stor del i skolans resa. Vi gör detta tillsammans och vi lär av varandra, delar med oss, nätverkar.

Presentationer

Presentationer vid besök

Efter en tids arbete med 1:1 och iPad ser vi allt fler möjligheter, kreativ undervisning på flera sätt, nya möjligheter, utmanande problemformuleringar, sökande efter att stödja lärande ännu mer och ett organiskt växande i hur vi prövar och delar med oss.  En ökad möjlighet för barnen att visa sina förmågor på flera olika sätt och för oss i skolan en större möjligheter till gemensamma sammarbetsytor, en möjlighet för oss att med moderna lärverktyg och lärsituationer lyfta många delar i vår nya läroplan.

Socrative & Wiki

Socrative & Wiki

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Naturlig möjlighet och ny utveckling

Nya möjligheter

Nya möjligheter

Det händer mycket i skolans arbete med framtidskompetenser och det dyker upp nya möjligheter och kreativa lösningar.  När jag ser det som händer och deltar i spännande samtal så kan jag inte låta bli att reflekterar över vår resa och vart vi befinner oss idag. Det är däremot svårt för oss i resan att se vilken enorm utveckling vi har gått igenom och att vi förändrat hur vi gör, tänker och ser möjligheter men även behållt det som varit riktigt bra. Det blir först synligt när utomstående kommenterar och reflekterar kring vår skolas resa som det blir extra tydligt för oss vart vi har kommit och vad som skiljer sig mot hur vi arbetat tidigare. I detta blir allt från lärarstudenter och besök på skolan en viktigt resurs för oss som även bidrar till konstruktiva samtal om utvecklingen och får oss att utvärdera och reflektera kring vår resa.

Barnen gör fantastiska saker och man ser och känner förändringen och hur de arbetar och vill visa framstegen

Det är intressant att se hur vi utvecklar arbetsmetoder och använder oss av våra digitala verktyg i vardagen. Allt från att använda iPad för filming av aktiviteter för att senare synliggöra lärandet till ett verktyg som över och

verktyg

verktyg

stödjer läs och skrivutvecklingen samt  utforsknings verktyg vid ex. Geocaching på fritids. Att vi sedan hittar metoder för att utveckla och stödja bedömningsarbetet är riktigt intressant. Nyligen när de första muntliga ämnesproven genomfördes arrangerade lärarna en filming vid genomförandet som senare kunde bidra och ge ytterligare dimensioner och synliggöra de individuella lärandet och elevernas prestationer mer än om det endast skulle bedömas vid det unika tillfället då provet genomfördes. Det är kul och lärorikt att följa hur nya metoder växer fram och hur naturligt det har blivit att vi har möjligheter.

Några riktigt spännande saker som händer och är på gång är arbetet med projektplatser i skolans Google Apps och hur man kan använda dessa till att lägga ut uppdrag, projekt och en plats där eleverna kan visa sina lösningar på olika sätt i digital form. Det blir en plats där eleven samlar sina arbetet och reflekterar kring sitt lärande i olika ämnen. Möjligheterna i detta verktyg och hur vi delar uppgifter/uppdrag och även olika sätt att lösa det på bidrar till en utveckling kring hur vi använder och utvecklar framtidskompetenser.

Nyligen har skolan även tillsammans med stöd från Pedagogiskt Centrum, hittat verktyg/filter (Teachers Dashboard) som stödjer arbetsmetoden och hur vi kan samla ihop en bild över klassens olika flöden i skolans Google Apps. Allt från bilder, Google Sites (projektplatser), dokument, kommentarer och interaktion med varandra blir lättillgängliga och överskådliga. Nu startar ett spännande arbete med översättning från engelska till svenska och anpassning från ett skolsystem i Nya Zeeland till Svenskt.

Teachers Dashboard

Teachers Dashboard

Skolans arbete med iPad har också utökat och nu arbetar skolans ettor med iPad i undervisningen, framförallt inom projektet skriva sig till läsning. Vi har redan haft iPad på skolan sen en tid tillbaka i förskoleklass och på fritids och nu utforskar vi verktyget i undervisningen. Vi kan se att det finns många positiva delar i detta verktyg och att det bjuder in till en naturlig nyfikenhet och kreativitet, många barn möter liknande verktyg idag och genom detta möter skolan upp med en teknik som barnen är vana vid. Vi gör detta tillsammans och provar oss fram och är även med i det övergripande arbetet i kommunen kring skriva sig till läsning.

Skriva sig till läsning med iPad på Vallaskolan

Skriva sig till läsning med iPad på Vallaskolan

Det blir spännande att följa detta arbete med iPad i yngre åldrar och ni kan också fortsättningsvis läsa om skolan utveckling i detta arbete här men också  klassbloggen 1B Vallaskolan.

Vi kan se att det finns många möjligheter i detta verktyg och vi utforskar verktyget inom flera områden i skolan och kan se att det även blir ett bra verktyg på andra områden för att stödja elevernas lärande, inom specialpedagogik, när det genomförs aktiviteter utomhus, idrotten och kreativ verksamhet och på fritids.

Vallaskolans spännande resa mot en global framtid fortsätter…

Händelserik och utvecklande resa tillsammans

Mycket har hänt sedan skolan startade sitt 1:1 arbete och TänkOm resa för nu över ett år sedan. Under året har vi i vår resa fortsatt med att hitta nya användingsområden, nya metoder, nya arbetssätt  och uppgifter samt olika nättjänster och verkligen använda verktyget till fullo för att stödja lärandet. Utöver det som händer både i undervisningen och i och utanför skolan använder barnen verktygen på nya sätt i kommunikation som blogg och twitter. Det intressanta i detta blir att det stödjer och utvecklar barnens skrivande, språk samt kommunikation och det blir verkligen spännande att följa denna utveckling.

Lärande i många olika former och på många olika platser

Under året har barnen tillsammans med lärarna provat många olika nya saker som stödjer utvecklingen och lärandet på olika sätt. Vi kan se att det finns många spännande verktyg och nättjänster som fungerar bra och utvecklar förmågorna hos barnen. Det är också positivt att vi alla har samma tillgång till verktyget och att vi alla befinner oss i denna resa tillsammans, möjligheten att diskutera och ge varandra idéer och utveckla arbetet.  Det är kul att ta del av energin och allt kreativt barnen och lärare hittar på och alla nya möjligheter.

utveckling 1:1

utveckling 1:1

Under både senare delen av våren men även hösten har klasserna med stöd från Pedagogiskt centrum och Skoldatateket arbetat med ett inkluderande verktyg, ClaroRead Talsyntes,  till barnens verktyg som lett till många aha-upplevelser, lättnad och glädje men också utveckling och avancemang. Genom detta kan vi stödja och arbeta på ett inkluderande arbetssätt.

Genom Kulturskolan har Vallaskolan också haft möjligheten att  delta i regeringens satsning på skapande skola. I detta arbetat har barn och lärare på skolan tillsammans med kulturskolan genomfört digitalt berättelser under hösten. Genom digitala berättelser får barnen möjlighet att använda sitt verktyg för digital bildredigering, filmhantering och skapa berättelser som presenteras på ett nytt sätt.

Berättelserna som gjorts till kortfilmer visades avslutningsvis upp i klassen och man blir imponerad över resultatet. Det har varit riktigt kul att få följa detta arbete och inspireras av barnens och lärarnas kreativitet och skapande. Det finns också många möjligheter i detta arbetsätt, förutom att skapa berättelser kan man arbeta ämnesövergripande, göra berättelser på engelska som några klasser gjorde, olika ämnesfokus i arbetet, lära andra och varandra.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Vallaskolans 1:1 utökar, sprider sig, skapar möjligheter

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Utrullning, uppstart och instruktioner av 1:1

Nu startar vi att arbete utifrån konceptet 1:1 i ytterligare en klass på skolan.  Barnen har länge väntat på denna dag och glädjen, förväntningarna var på topp då vi gick igenom hur man skulle ta hand om sitt nya läromedel och vilka regler som de skulle hålla sig till. Barnen var mycket medvetna om hur de skulle ta hand om sitt läromedel och hur de skulle handskas med det och att det var viktigt att hjälpa till och påminna varandra. Efter genomgången så var det dags att få sin nya dator och det är klart att det var svårt att hålla sig men det var ingen som startade den innan alla hade hunnit packa upp den. Så kom de magiska …1, 2, 3 … och så trycker vi på startknappen. Alla gick igång samtidigt och rummet fylldes av ett gemensamt startljud från Macarna och en nyfikenhet, stora ögon men ändå en tolerans att invänta instruktioner och varandra. Nu fick en av barnen gå fram till tavlan och genom detta instruerades de andra igenom de grundläggande inställningarna, skapandet av sin egen identitet på datorn och slutligen några installationer av program och anslutning till skolans nät.  Efter detta gicks några grundläggande funktioner igenom och hur man kunde arbeta med sitt verktyg och alla var igång riktigt snabbt med att prova, trycka och personifiera sina läromedel, macar eller datorer vad man nu vill benämna det som. Nu var det dags för nästa grupp och i detta uppstod något intressant det var både svårt att få barnen att avsluta sitt arbete samt få dem att gå ut på sin rast och avbryta sitt lärande.

Arbete med att beskriva upplevelsen

Arbete med att beskriva upplevelsen

En intressant kommentar dagen efter då barnen arbetade med att beskriva sina upplevelser från dagen innan då de fick sina Macar var ”…nu har jag skrivit mer och bättre än vad jag gjort under hela läsåret…”, i detta uttryckte eleven en stor framgång och var mycket nöjd med sitt resultat under dagens arbete.

När fredagen var över så infann sig nästa upplevelse hos barnen, de skulle få börja att ta med sig sitt läromedel hem och lära känna det mer under helgen. Både en lättnad och glädje, en del hade oroat sig att de låg kvar i skolan under en natt, ”…tänk om min Mac försvinner…”  och andra såg verkligen fram emot att fortsätta med personifiering, lära sig mer, ställa in och använda den.

Utöver detta sprider sig skolans arbete kring 1:1 utanför skolans väggar. Allt från att man pysslar lite extra med sitt läromedel på hemmaplan både bland elever och lärare till att man kan se vilka möjligheter det skapar kring kreativitet och få till en bra gemensam plattform att stå på i andra skolor. Skolans arbete med 1:1 och användningen av Google Apps har fått ordentlig fart och modellen är både enkel att förstå och ett sätt att möta framtiden och tillgodose barnens möjligheter och kompetenser.  För några dagar sedan fick jag en fråga från en av eleverna om det var ok att ladda ner Xcode, intresset kring att programmera och skriva applikationer hade startat och i detta kan man ju bara glädjas åt denna kreativitet. Det finns oändliga möjligheter och nedan är ett annat exempel på en kombination av att använda sig av Google Translate och Xtranormal. I klippet har man använt sig av att skriva in svenska dialoger i Google translate och sedan fört över det översatta till dialogfönstret i Xtranormal och genom detta skapat en mycket komisk animerad filmsekvens.

Hittar möjligheter med hjälp av 1:1

Samarbete och diskussion

Samarbete och diskussion

I trean arbetade det med bronsåldern och det blev ganska naturligt att de de valde sitt nya läromedel som verktyg i detta arbete. I arbetet hittade barnen och läraren många möjligheter att använda verktyget, redovisningsformer, bilder och som diskussionsunderlag och söka information och lära sig nya saker. Det uppstod också många möjligheter till att hjälpa varandra och samarbeta kring det man lärt sig och material man hittat.

En annan elev tog tillfället i akt inför rasten att visa sina kamrater vart han skulle resa med hjälp av Google Earth, ”de var många länder som man passerade igenom och det är där vi skall bo, oh vad häftigt här är en bild på platsen” , det uppstod ganska snabbt också en diskussion kring vilka länder som eleven skulle passera igenom och vad de hette. Vilken möjlighet att visa sina kamrater vart man har varit eller vart man skall åka och koppla detta till någon form av diskussion kring SO.

En resa med Google Earth

En resa med Google Earth

I slutet av barnens dag hade de också hittat möjligheter i att använda sitt läromedel medan de väntade på skolbussen i skolans Entré. De tog tillfället i akt att använda den för att kommunicera med kompisar som inte var på plats och även vara kreativa med olika verktyg.

 

Väntar på skolbussen

Väntar på skolbussen

Engelska & Svenska i 1:1 koncept & kreativa lösningar

Engelska med Xtranormal

Engelska med Xtranormal

I slutet av veckan kunde jag äntligen få till möjligheten att fortsätta att bli inspirerad av arbetet på skolan. Jag började med att besöka 5:orna som hade arbetat i Xtranormal, en enkel nättjänst för animerad film. Eleverna arbetade med att skriva dialoger till egna valda animationer och därefter tittade och lyssnade de på filmklippet och den skapade dialogen samt diskuterade med varandra och läraren om sitt arbete. Efter detta kunde filmen justeras och förbättras och bearbetas utifrån egna reflektioner och lärarens och klasskamraters feedback. Nedanför finns ett exempel på ett filmklipp som en elev arbetat fram. Detta är ett lätt och roligt sätt att arbeta med skrivprocessen i engelska och när jag frågade eleverna om vad de tyckte om att arbeta med engelska på det här sättet var de alla överens om att det var ett kul sätt och de hade lärt sig mycket, skriva och lyssna på det man skrivit för att höra om det låter rätt. Innan jag han lämna klassrummet hade jag hunnit se ett antal trevliga filmklipp och känslan var att eleverna var stolta över sitt arbete och att det växt med uppgiften.

Det slutade inte med besöket med engelska utan jag gick vidare till 3:orna som arbetade med svenska.

Grupparbete

Grupparbete

Här hände det mycket spännande och alla elever var djupt engagerade i sitt arbete och många hade hittat kreativa lösningar på att arbeta med texter, förfina texterna och användning av nätet för att ta reda på vad ord betyder. Några killar satt ute i hallen och stöttade varandra med sitt arbete och gav varandra idéer och diskuterade visade varandra. När jag kom förbi ville de gärna få med mig i diskussionen och visa sina texter som självklart hade förfinats med lite bilder som gav ytterligare liv till texten och även inspirerade till att utvidga texten. Vilken härlig kreativitet och vilka idéer som kommer upp av de sitter och arbetar med sina texter i ett digitalt format med sitt nya läromedel.

Jag fortsätter vidare och kommer fram till en elev som hade valt att hämta inspiration från en bok hon lyssnade på via Barnens bibliotek, detta skapar både möjlighet för att prova nya ord samt lyssna på böcker som man gillar, en toppen möjlighet som eleven jag pratade med gärna ville visa och var riktigt nöjd med. Det kan vara värt att ta med i detta att alla inte arbetade med Barnens bibliotek under denna lektion utan hon hade valt detta och det gick bra i ett klassrum fullt med skapande och kreativitet och engagerade elever som är svårt att åskådliggöra i denna

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek

text. Alla arbetade med något utifrån vad som passade dem och det var inte någon hög ljudnivå eller så utan bara full aktivitet och läraren hade möjlighet att vägleda och ge feedback samt hjälpa elever som behövde detta. Lektionen utgick utifrån elevinflytande och eleven valde metod och erbjöds med 1:1 att hitta kreativa lösningar på sin uppgift vilket i sig blev en bra individualisering som passar eleven.

Detta är endast några saker som hände under min rundvandring bland klasserna denna förmiddag men som en sammanfattning så fanns många kreativa lösningar på arbetssätt och redovisningsformer. Eleverna är fulla av aktivitet och hittar spännande lösningar och hjälper varandra, diskuterar och ger varandra tips och feedback. Lärarna har hittar nya roliga sätt att utmana med uppgifter och provar nya vägar med elevernas nya läromedel.  Det känns inspererande och eleverna fokuserar på lärande och växer med uppgifterna. Stoltheten över sina arbeten och uppgifter är synlig och det är kul att se hur arbetet med 1:1 växer och hur elever och lärare utforskar nya vägar till kunskap.

Innan jag avbröt för att ta emot ett besök möts jag av ytterligare ett inslag där eleverna arbetar med musik utanför biblioteket i en annan form än vad man kanske är van vid. Uppgiften och dialogen fanns via skolans Google Apps och musikläraren visar hur de kan använda sin nya mötesplats…

arbete med musik utanför biblioteket

arbete med musik utanför biblioteket

En toppenavslutning på en mycket händelserik vecka med många nya inslag och lärsituationer. Skolan är i full färd på sin nya resa och man fylls av energi när man går runt och ser allt som är på gång. Det känns som om vi är på god väg att också möta Skola 2011 med detta arbete. Skolan håller på att oformas till en global skola i framtiden…

%d bloggare gillar detta: