Reflektion i stort och smått

the pop up class

the pop up class

Under hösten har vi haft en spännande och intensiv utveckling  i vårt arbete med digitala verktyg och våra pedagogiska diskussioner.

Vi ser många effekter i vårt arbete med digitala verktyg och barn som växer i sitt lärande. Vi ser ett utökat språk, självsäkrare barn, barn med självförtroende och som får lyckas, barn som ser sin lärprocess, en ökad kreativitet. I många forum och dialoger som vi deltagit i under hösten får vi ett kvitto på att vi är på rätt väg med vår verksamhetsidé med hållbara framtidskompetenser vår satsning på digitala verktyg, att barnen får koppla sin kunskap till ett verkligt sammanhang och lärande, en riktig publik. Inget toppar ett barn som stolt berättar för oss vuxna hur vi kan tänka och hur vi kan göra, vad de vill och hur deras lärprocess ser ut. I arbetet med digitala verktyg blir detta extra synligt både för oss vuxna men även för barnen. Det kändes extra kul att barn från skolan fick berätta om vad som är viktigt och hur de ser på digital utveckling i skolan, då de var inbjudna till en konferens på Sveriges kommuner och landsting  (SKL) med just denna fråga på agendan, nytt forum ska öka användningen av it i skolan, SKL tar it-täten.

När jag funderar så känner jag att det också varit ett stort fokus på de pedagogiska diskussionerna och kring lärande i stort och smått hur vi synliggör detta på ett ännu bättre sätt och hur vi gör det tillsammans. Många diskussioner landar också i hur vi ser på kunskap, vad är viktigt att barnen får med sig för framtidskompetenser och förmågor. Alla dessa diskussioner är både intressanta och givande men behöver lyftas både i och utanför skolan och jag känner att vi får energi i vårt utvecklingsarbete av att denna fråga finns på agendan.

Genom vårt arbete med verksamhetsidé samlas vi kring gemensamma diskussioner kring vart vi är på väg och hur vi ser på kunskap och lärande.

Vi startade också hösten med en inspirerande föreläsning kring förmågor som gav ytterligare energi i många diskussioner som vi redan hade på skolan. Jag kan se att dessa också går hand i hand med våra tankar i arbetet med digitala verktyg och hur vi ser på dessa som en resurs i lärande och hur vi använder dessa pedagogiskt. Inspirationsföreläsningen kring förmågor fortsatte med ”Att följa lärande…”  som blev ett bra komplement till våra diskussioner. I vår intensiva vardag låg detta som ett övergripande surr och jag känner att vi ofta återkom till dessa i många diskussioner fastän man så klart skulle vilja ha ägnat mer tid till detta. Att vi har dessa diskussioner igång och att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet bidrar och är till för att vi ännu bättre ska kunna följa upp och ge barnen den undervisning som de är delaktiga i och vi vet utvecklar deras förmågor, utveckling av tankar kring förmågor på skolan.

Jag kan tycka att det blir extra viktigt för oss att blicka tillbaka till det vi tror på och den utveckling vi har gått igenom, den vi är i samt vår yrkesprofession, men framförallt att vi tror på våra barn och deras förmåga att utvecklas och lära. Barnen går ut i en helt annan verklighet än vad vuxenvärlden idag har gått ut till. Det är betydligt högre krav och en global konkurrens, kunskapen är inte bestående längre utan föränderlig med en hastighet som vi i vuxenvärlden många gånger har svårt att hantera. Vi kan inte börja med att backa bandet och följa en populistisk mediabild som skapar rubriker för att sälja lösnummer. Jag tycker att vi i detta ska vara ödmjuka inför det lärande barnen och skolan har tillsammans idag istället för att endast utgå  från höstens debatt då PISA undersökningens resultat publicerade och debatterats onyanserat och ofta med ett ytligt perspektiv. Visst behöver vi förbättra resultaten i skolan och utveckla vårt arbete utifrån de styrdokument vi har att följa, det behöver vi alltid göra då samhället alltid befinner sig i en utveckling och förändras.  Vi ser i olika undersökningar att segregationen ökar och fler elever som haft stora utmaningar tidigare idag har det ännu tuffare, detta är en gemensam utmaning för oss alla. Däremot så är inte PISA undersökning tänkt att vara ett material för jämförelse mellan länder på det sätt som har skett,  Svein Sjøbergs (professor i didaktik) kommentarer till PISA 2012 på podcasten ”Levevei” . Vi utgår också från olika läroplaner och har olika samhälls- och skolsystem. PISA handlar om vad ekonomer och folk inom OECD – länderna önskar att skolan skall vara. En mer nyanserad bild som publicerats är Pisa och officiell skolstatistik krockar (Dagens samhälle 11/12-2013).

Låt oss professionella hantera det vi är utbildade till att hantera…

Vi ska inte förändras utifrån en populistisk kampanj där man samlar billiga poäng på ett material som inte är tänkt att användas på detta sätt. Skolan måste utgår från riktig forskning och beprövad erfarenhet av oss som är professionella och kan vår verksamhet. Inte ifrågasätter vi kirurgen som opererar oss eller piloter som tar oss från plats A till B, utan vi litar på att de kan utföra sitt arbete. Visst har vi alla gått i skolan och har vår egen bild av den tiden men idag vet vi utifrån minnesforsking att detta minne ofta är förvanskad bild, Lita aldrig på skolminnen (DN 25/7 – 2013). Sen om det nu inte skulle räcka så vet vi att våra barn kommer gå ut i en annan verklighet än vår. Vi ska förändra vår verksamhet så vi bättre kan möta våra gemensamma utmaningar tillsammans med barnen, synliggöra lärande som fortsätter även efter skolan i en föränderlig framtid med global konkurrens där det krävas att man tänker utanför boxen och kreativt. Kan tycka att detta perspektiv behöver lyftas och att i dessa frågor är våra elever påväg och har kommit mycket  långt.

Svenska skolan på europas största skolmässa (SVTplay Gomorron Sverige 10/1 – 2014)

Ser fram mot ett år med spännande utveckling där vi i skolan fortsätter att föra professionella diskussioner för att utveckla våra verksamheter utifrån det vi ser utvecklar barnens förmågor.

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter

Utmaningar och möjligheter

Nu såhär mitt i sommaren när man har lyckats röja undan allt som man inte hunnit med under året så finns det möjlighet till att fundera lite över det gångna året och samtidigt blicka framåt i kikaren.

kreativt arbete

kreativt arbete

När man tittar tillbaka på året så kan man  konstatera att vi  verkligen utmanar, vågar prova och tar tillvara på möjligheter. Många använder bloggar provar sociala medier för att kommunicera utanför skolan och för att nå nya nivåer i lärandet, några exempel Supersnabba kalkonen och De busiga ungarna. Uppgifter och uppdrag som blir på riktigt och engagerar eleverna. Vår youtube kanal vallasajten används också för att dela och visa varandra. Man känner även en närvaro av ett vidgat kollegie och koppling till omvärlden då vi har många blickar på på olika flöden och artiklar samt vad som pågor i debatten  men även omvärlden ser oss med hjälp av twitter och att vi även startat en Facbooksida för skolan. Jag vet att vi under året har utvecklat vårt arbete för att ge ännu fler elever möjlighet till lärande i skolan och jag ser att att eleverna ökar sin medvetenhet kring sitt eget lärande och att de medverkar till innehållet och hur tillsammans med oss på skolan.

instagramfigur

instagramfigur

Mycket spännande händer och vi har tagit några kliv framåt och några reflekterande pauser emellanåt. Vi har återkommande diskuterat hur vi använder våra möjligheter med vår moderna teknik pedagogiskt och hur vi kopplar detta till innehållet i vår läroplan. Vi har satt ord på vår utveckling och samlat oss kring en gemensam tanke och verksamhetsidé som vi driver framåt, i detta vill vi ta ett avstamp i skolans utveckling med framtidskompetenser och pedagogiska diskussioner kring The Big 6  som vi ser kommer genomsyra vår verksamhet både i ord och handling.

Vi vill med detta spänna bågen och ta nya kliv framåt…

I all reflektion av all spännande utveckling vi är och har varit med om på skolan och allt vi provar så här långt  så kan man se behovet av att ta ett nytt avstamp. Tankar som snurrar hos oss är vad är nästa steg, hur utvecklar vi de möjligheter vi har i undervisningen och tillsammans med eleverna, uppgifter på riktigt och, skapa ett sammanhang i lärandet… det är en del tankar som vi försöker sammanfatta och utgå från i vår verksamhetsidé. Den gemensamma idén ger oss också möjlighet att spänna bågen, ta nästa utvecklingssteg.

verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Nu när man börjar närma sig slutet av läsåret och man har fört in de sista i kommande års kalendarie och det sista finslipet i planeringen för starten i augusti är klart så känns det riktigt kul och ger mycket energi att tänka på allt vad nästa år kommer bjuda på och våra nya kliv framåt i en utveckling tillsammans med både utmaningar och möjligheter

Vallaskolans resa mot en global framtid fortsätter…

Många spännande tankar och inspirerad av nyfikenhet

Dagarna är fyllda av inspirerande möten, tankar och diskussioner. I en tid med en positiv utveckling och då man möter all denna kreativitet och engagerade pedagoger uppstår nya tankar och möjligheter som leder resan framåt.

Under förra veckan hade jag möjligheten att vara med om extra mycket inspiration. Det började med att jag fick lyssna till då en av skolans Lärspridare som arbetat med 1:1 under ett år sammanfattade och berättade om hur resan har sett ut på skolan och vilka möjligheter som finns samt olika praktiska och konkreta tips. Det var både spännande och intressant att lyssna på och det blev väldigt tydligt att det hänt mycket under ett år och vad mycket alla klasser har gjort. I en stund som detta blir jag både imponerad och stolt över lärare och elever på skolan.
I sammanfattningen fanns det också intentioner till spontan nyfikenhet och och utforskar glädje, en kreativ användning av möjligheterna.

20111128-205847.jpg

Presentation av arbete kring 1:1

Det fortsätter med en härlig kommentar under dagen idag då jag gick runt på skolan

Vi är experter tillsammans, vi lär oss tillsammans…

Förutom att lyssna till vår egen spännande resa mot en global framtid lyssnade jag på Skolverket kring arbete med betyg, bedömning och ämnesprov och hur det är tänkt att vi skall arbeta med dessa delar i skolan. Under konferensen uppstår många tankar och möjligheter i vårt lokala arbete. Det känns bra att vi har varit på gång ett tag och att vi lagt ner både tid och haft många lärorika diskussioner kring vår nya skollag och läroplan. Genom att vi är på god väg och har format många tankar som är i linje med styrdokument och var vi bör befinna oss idag kan vi även fortsätta på samma spår och utvecklas vidare. Vi befinner oss i en lärorik process tillsammans.
Det som blir spännande är hur vi kan koppla skolans arbete kring Tänk Om och andra möjligheter detta för med sig till bedömning och vår nya läroplan samt hur vi arbetar med att också synliggöra lärandet.

20111128-231939.jpg

Var börjar det ?

Det är viktigt att vi lyfter och pratar om lärprocessen

En intressant fråga och utmaning för vårt framtida arbete är hur vi utvecklar bedömningsprocesser som stödjer lärandet ännu mer samt att det blir smidigt, intressanta men också tar med all den komplexitet som detta innebär. I detta kan vi säkert hitta spännande lösningar i vårt fortsatta arbete och diskussioner på skolan, använda oss av strukturer och inarbetade möjligheter i skolans lärplatform.

20111129-190942.jpg

Att stödja elevens lärande

Avslutningsvis känns skolans resa och våra diskussioner och det jag möter i klassrummen helt rätt efter en inspirerande föreläsning på YBC av Ruben R. Puentedura Ph.D. I föreläsningen lyfter han fram metoferer och koppling till teknikens utveckling, modeller kopplat till lärande och digitala verktyg och arenor i skolan samt olika flöden. Tanken kring 1:1 i skolan har funnits länge, en modell att arbeta utifrån är SAMR som lyfter fram lärande och arbete 1:1 med digitala verktyg. Denna modell lyfter upp olika nivåer i lärandet kring 1:1 och jag kan se och göra jämförelser med vårt arbete på skolan. Det är värt att tänka kring och förhålla sig till någon form av modell. Utan att fundera kring vad de digitala verktygen kan göra för oss pedagogiskt och vad de innebär och hur vi kan använda arbetet för att fördjupa kunskapen så blir det endast teknik in i skolan och ingen större förändring.
Viktigt är att man i olika situationer och i olika lärprocesser kan befinna sig på olika nivåer och detta är helt utifrån moment/område och vart man vill komma med arbetet man genomför.

20111129-193149.jpg

SAMR modell

Det blir extra spännande när man sitter och lyssnar på föreläsningen som denna och kan koppla allt spännande arbete på skolan, kring vår resa mot en global framtid, till det som tas upp och även får inre bilder och upplevelser kopplat till de olika nivåerna. Vilken härlig känsla och många frön till fortsatta tankar har blivit planterade.

Helt i linje med vad jag twittrat om under den senaste tiden har jag fortsatt med min egen utmaning och hela inlägget är skrivet på min iPad.

iPad a real curiosity amplifier

Vallskolans resa fortsätter mot en global framtid…

Entrepreneriellt lärande

lära tillsammans

lära tillsammans

Vi har många intressanta diskussioner och spännande samtal på skolan om LGR 11 och allt vad detta innebär för oss och barnen. En av de saker som vi pratar om är hur det entrepreneriella lärandet blir synligt och vad detta innebär. Under veckan fick jag se och vara med i en situation som vi senare återkom till som jag skulle beskriva som entrepreneriellt lärande. En elev visade upp en presentation av sina upplevelser under lovet som var riktigt toppen. När detta var klart hade intresset väckts i hela gruppen av att förstå hur man gjorde en presentation, hur man kunde fixa med texter och bilder. Eleven fick i denna stund en möjlighet i samspel med lärare och kompisar växa och fördjupa sina kunskaper samtidigt som de delade med sig av erfarenheterna och kunskaper.

I denna stund utvecklades bestående förståelse och lärdomar som bygger på meningsskapande områden och elevernas medskapande. Detta ser jag som entrepreneriellt lärande.
Eleverna fortsatte veckan med andra situationer kring gemensamma aktiviteter som också kunde beskrivas som entrepreneriellt lärande. De organiserade en gemensam aktivitet tillsammans med en annan klass men även ett moment kring mätning och detta skapade intresse hos en helt annan klass som också blev delaktiga i lärandet.
talangjakt

talangjakt

Vi har också på skolan haft olika gemensamma rastaktiviteter som organiserats och styrts upp av engagerade och uppfinningsrika elever. Som exempel i detta är en fotbollsturnering och en talangjakt med olika spännande uppträdande.I detta har vi vuxna varit ett stöd i processen och sett hur barnen växt i sitt lärande på många sätt. Vilken kreativitet och engagemang, detta fyller en funktion på många sätt för barnen och blir bestående och de har i högsta grad varit delaktiga i sitt lärande.
Vi fortsätter Vallaskolans spännande resa mot en global framtid och nya möjligheter och

Nu utökar vi skolans 1:1 arbete

Under veckan har 3:ornas nya läroverktyg äntligen kommit och därmed utökar vi skolans 1:1 satsning och allt vad detta innebär.

Utökning av 1:1 Vallaskolan

Utökning av 1:1 Vallaskolan

Det var mycket energi i luften när det var dags att lämna ut lärverktygen. Men innan det var dags att komma igång med utdelningen så gick vi tillsammans igenom vad man kan göra och vad man får göra, hur man skall hantera sitt verktyg. Det som var den största skillnaden mot förra året var att många redan hade god koll på vad man kan göra och vilka regler som finns,

man har ju sett och hört  av sina kompisar och storasyskon.

Det fanns redan innan barnen fått sina nya verktyg idéer och tankar på hur man kan använda dem och det var inspirerande och givande diskussioner under genomgången.

Efter genomgången var det det dags, det sprudlade av energi men i samma stund var det full koncentration på vad man skulle gör. Nedräkningen börjar… 3, 2, 1 … starta en magisk stund. Efter detta följer barnens personifiering av sin dator, som ett barn sa när klasskamraterna oroligt frågade om inte klasskamraten skulle få ordna sin dator..

…det är ju min ni ser på Smartboaden..

Vi han göra mycket under en kort stund tillsammans och jag är imponerad av både barnen, lärare och andra vuxna som var med vid tillfället. Det skall bli riktigt spännande att få fortsätta följa arbetet och alla möjligheter som de redan ser idag.

en magisk start

en magisk start

Redan dagarna efter utdelningen så har tankar kring hur man kan använda detta och vilka möjligheter som finns börjat ta form och veckan avslutades med många inspirerande möten och diskussioner.

…jag vill dela dokument med eleverna, arbeta med något form av kommentarsverktyg…

Ett sätt som vi valt att jobba med verktygen är genom Digitalt berättande, under några veckor har vi tillsammans med Kulturskolan i Södertälje haft möjligheten att arbeta med denna arbetsform tillsammans med våra barn som startade med 1:1 för ett år sedan. I detta får eleverna möjligheten att använda sina verktyg i samband med att skapa tanke och text till sin berättelse, bild och filmklipps redigering och slutligen göra en filmsekvens med allt detta kombinerat där berättelsen får komma fram. Det är ett kul och uppskattat arbetssätt och barnen får använda både fantasi och kreativitet. Det är spännande att se vad barnen lyckas med, jag ser fram mot att få se berättelser när de är klara.

Digitalt berättande i samarbete med Kulturskolan

Digitalt berättande i samarbete med Kulturskolan

Vi fortsätter Vallaskolans spännande resa mot en global framtid och nya möjligheter

Utveckling i skolans 1 till 1 arbete

Nu en tid efter vi startat vårt ett till ett arbete börjar det hända riktigt spännande saker. Generellt råder en kreativitet hos lärarna på skolan, allt från att skapa filmtrailers till advent och lucia till att hitta nya vägar kring dokumentation och använda sig av Google docs mm. Datorn har blivit ett naturligt verktyg i alla sammanhang, möten, lektioner och eget arbete samt kommunikation.

Hos barnen råder stor glädje och en sprudlande energi av kreativa tankar och användande av sitt nya läromedel. När jag kliver in i skolan på morgonen möts jag av diskussioner, informationssökning, musik, kommunikation och en vilja att förstå, lära sig mer och hjälpa varandra. Känslan som infinner sig är magiskt…
Under lektioner och arbete flödar idéer om hur man kan använda läromedlet. En dag ville en elev visa mig hur hon och en kompis i klassen hade förberett sig till musiklektionen, hon startade Garageband och spelade upp ett eget komponerat musikarbete som hon och kompisen hade arbetat med hemma, – Det hör skall vi skicka till musikläraren, sa hon. Jag har bara en kort kommentar, fantastiskt. En annan dag går jag in hos mina treor som är i full förd med att skapa ett epost konto på nätet tillsammans med sin lärare, en spännande diskussion kring vilket konto som är bra och vad man skall heta startar, en form av reflektion om vem man är kopplat till sin nätidentitet startar. Det skall bli riktigt spännande att följa detta, då det blir en viktig del för oss i skolan. Vägleda och få barnen att reflektera vem de är och hur detta blir kopplat till en global nätidentitet.

Skolans arbete 1 till 1

Skolans arbete 1 till 1

Så här långt händer många spännande saker och det råder en härlig stämning kring skapande, kreativitet och reflektion och kommunikation. Många olika lärsituationer har uppstått och kommer uppstå i framtiden.

När dagen närmar sig sitt slut fortsätter
lärandet på fritids eller i biblioteket och utbyten och dialoger sker på digitala mötesplatser som Movie Planet, där identitet, skapande får stort utrymme.

Snart är det jul och många av barnen har sitt nya läromedel i tankarna när de gör sin önskelista, vad mer kan vi önska som skola….

%d bloggare gillar detta: